Sökning: "storstadspolitik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet storstadspolitik.

 1. 1. Politik på stadens skuggsida

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Strömblad; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap; Political science; political participation; political efficacy; contextual effects; consequences of segregation; disadvantaged neighbourhoods; urban renewal programs; Stockholm; politiskt deltagande; politisk tilltro; politiskt engagemang; kontextuella effekter; konsekvenser av segregation; fattiga bostadsområden; utsatta bostadsområden; offentliga åtgärdsprogram; storstadspolitik;

  Sammanfattning : Focusing on conditions in poor residential areas, this study examines how political en-gagement may be influenced by properties of the near environment. The casual relation-ships involved are known as ‘contextual effects’. LÄS MER

 2. 2. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 3. 3. Utanför storstaden. Konkurrerande framställningar av förorten i svensk storstadspolitik

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Adiam Tedros; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER