Sökning: "storia svedese"

Hittade 1 avhandling innehållade orden storia svedese.

  1. 1. Un carteggio del 1665 : Le lettere di Lorenzo Adami alla regina Cristina di Svezia e al Cardinale Azzolino

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för franska och italienska, Stockholms universitet

    Författare :Vera Nigrisoli Wärnhjelm; [1998]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lorenzo Adami; regina Cristina di Svezia; cardinale Decio Azzolino; lettere; corrispondenza; viaggiatori; storia svedese; Seicento; text edition; Queen Christina of Sweden; cardinal Decio Azzolino jr; travellers; Swedish history; letters; correspondence;

    Sammanfattning : .... LÄS MER