Sökning: "sterilisering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet sterilisering.

 1. 1. Att ersätta det oersättliga : Statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

  Detta är en avhandling från Bokpro

  Författare :Malin Arvidsson; [2016-02-05]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statlig gottgörelse; upprättelse; sterilisering; barnhem; sociala barnavården; fosterhem; historiepolitik; historiebruk; state redress; reparations politics; involuntary sterilization; forced sterilization; foster care; out-of-home care for children;

  Sammanfattning : In 1999 the Swedish Parliament decided to provide economic compensation to victims of involuntary sterilization, and in 2012 a similar law was enacted to redress neglect and abuse in foster homes and orphanages. This study explores the dilemmas that arise with reparations for past injustices, focusing on the process leading up to the reparation laws. LÄS MER

 2. 2. ”Ett emballage för inälvor och emotioner” : föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Erika Alm; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Government Official Reports; 1960; 1970; body; sex; gender; intersex; transsexualism; abortion; sterilization; ratification of sex; individual rights; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; matter; materialization; SOU; 1960; 1970; kropp; kön; genus; intersex; transsexualism; abort; sterilisering; fastställande av könstillhörighet; individuella rättigheter; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; materia; materialisering; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the polyphonic body politics of modern society, as activated in three Swedish Government Official Reports from the 1960s and 1970s. The analysis takes as its point of departure the assumptions about embodiment and identity uncovered in these reports. LÄS MER

 3. 3. Det sinnesslöa skolbarnet : Undervisning tvång och medborgarskap 1925-1954

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Judith Areschoug; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feeble-minded; Mental deficiency; Special education; Institution; Sterilization; History of Children and Childhood; Parents; Welfare State; barn; specialundervisning; välfärdsstat; institutioner; föräldrar; sterilisering; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : In 1944 special compulsory schooling for feeble-minded children was introduced in Sweden. This meant that these children could no longer be taught in ordinary elementary school classes. Instead they now had to be transferred to schools for the feeble-minded. LÄS MER

 4. 4. Att ersätta det oersättliga statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Malin Arvidsson; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Asociala och imbecilla" : kvinnorna på Västra Mark 1931 - 1967

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kristina Engwall; Örebro universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Vilka konsekvenser medförde det att under perioden 1931-1967 kategoriseras som sinnesslö kvinna i Sverige? Undersökningens källmaterial är i huvudsak patientjournaler från Västra Marks sjukhus för s.k. asociala och imbecilla kvinnor, men även riksdagsmaterial. LÄS MER