Sökning: "stereotyp man"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden stereotyp man.

 1. 1. Självklara drycker? : kaffe och alkohol i social samvaro

  Författare :Ingegerd Sigfridsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Gemenskap och samhörighet kan visas genom att dricka en dryck tillsammans. Det kan innebära att gemenskapen tillsammans är så mycket viktigare än själva drycken, vilket i sig kan medföra att man dricker en dryck trots att man inte egentligen inte tycker om den. ”Den första är alltid värst”, säger en ung man som är intervjuad. LÄS MER

 2. 2. Warmth and competence in implicit stereotypes and discrimination

  Författare :Rickard Carlsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; warmth and competence; implicit stereotypes; implicit association test; ethnic discrimination; labor market discrimination;

  Sammanfattning : It is well established that we do not judge other people on a one-dimensional scale (i.e., good - bad), but rather based on two fundamental dimensions. The first dimension is warmth, which essentially answers the questions of what the other person’s intentions are (e. LÄS MER