Sökning: "steam pretreatment"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden steam pretreatment.

 1. 1. Steam Explosion of Wood

  Författare :Muhammad Muzamal; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; finite element model; Steam explosion; biorefinery; pretreatment; wood;

  Sammanfattning : The rising price of petroleum and environmental concerns regarding CO2 emissions has increased interest in alternative renewable resources. Biomass can be considered as an excellent alternative raw material. A biorefinery uses biomass and produces fuel, energy and value-added chemicals. LÄS MER

 2. 2. Recalcitrance of wood to biochemical conversion : feedstock properties, pretreatment, saccharification, and fermentability

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Zhao Wang; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Recalcitrance; Pretreatment; Enzymatic saccharification; Ionic liquid; Steam explosion; Enzyme inhibition; Non-productive binding; Microbial inhibitors;

  Sammanfattning : Lignocellulose is an inexpensive and abundant renewable resource that can be used to produce advanced biofuels, green chemicals, and other bio-based products. Pretreatment and efficient enzymatic saccharification are essential features of bioconversion of lignocellulosic biomass. LÄS MER

 3. 3. Ethanol from Softwood - Process Development Based on Steam Pretreatment and SSF

  Detta är en avhandling från Kerstin Stenberg, Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Kerstin Stenberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; economy; infection; inhibition; recirculation; S. cerevisiae; SSF; steam pretreatment; ethanol production; process development; softwood; Carbochemistry; petrochemistry; fuels and explosives technology; Petrokemi; bränslen; sprängämnen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om hur bränsleetanol kan produceras från barrved för att användas som ersättning för bensin. Den största fördelen med detta är att genom att använda etanol tillverkad av råmaterial från växtriket ökar vi inte växthuseffekten. LÄS MER

 4. 4. Development of the Steam Pretreatment Process for Production of Ethanol from Lignocellulosic Biomass

  Detta är en avhandling från Kerstin Stenberg, Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Sanam Monavari; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Spruce; Ethanol production; Sugarcane bagasse; SSF; Fermentation; Enzymatic hydrolysis; SO2; Steam pretreatment; Acid catalyst;

  Sammanfattning : At a time when natural petroleum resources are on the verge of depletion, and concern about climate change is increasing, the potential of lignocellulosic material for the production of bioethanol is well recognized. Ethanol can be produced from biomass through enzymatic hydrolysis and fermentation. LÄS MER

 5. 5. Process Development of Bioethanol Production from Wheat and Barley Residues Steam Pretreatment and SSF

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Marie Linde; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Carbochemistry; Kemiteknik och kemisk teknologi; Chemical technology and engineering; metabolism; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; Barley straw; Wheat straw; DDGS; Fermentation; SSF; Enzymatic hydrolysis; H2SO4; Ethanol production; Steam pretreatment; petrochemistry; fuels and explosives technology; Petrokemi; bränslen; sprängämnen; Wood; pulp and paper technology; Pappers- och massateknik; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Bioethanol has received increasing attention as an alternative to petrol due to the current dependency on supplies from other countries and due to the increased concentration of the greenhouse gas carbon dioxide in the atmosphere. In this thesis, the development of 2nd generation production processes for bioethanol production from the lignocellulosic part of biomass is discussed. LÄS MER