Sökning: "statsvetenskap fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden statsvetenskap fallstudie.

 1. 1. Nätverksstyrning för en hållbar utveckling : en fallstudie av Energimyndighetens program Uthållig kommun 2003-2007

  Författare :Astrid Fell; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The view of networks has changed within the field of policy studies. Once they were considered as hampering the policy process, but today they are accepted as a legitimate policy instrument. The Swedish Government, for instance, makes use of networks to steer society. LÄS MER

 2. 2. Tredje världen i nyheterna : en fallstudie av tretton utländska tidningars rapportering från inbördeskriget i Nigeria 1967-1970

  Författare :Stig Arne Nohrstedt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; third world news; ideology; distortion; new international information order; Political Science; Statskunskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The debate concerning a new international information order has raised two important issues: the question of balance and the question of distortion. This case study of the news coverage of the Third World, mainly in Western publications, is devoted to the latter issue. LÄS MER

 3. 3. European Party Politics and Gender : Configuring Gender-Balanced Parliamentary Presence

  Författare :Emelie Lilliefeldt; Nicholas Aylott; Drude Dahlerup; Richard Matland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s parliamentary representation; qualitative comparative analysis; political parties; candidate selection; Europe; Latvia; Kvinnors politiska representation; qualitative comparative analysis; politiska partier; kandidatval; Europa; Lettland; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : In the late 20th century, the proportions of women and men elected into European national parliaments became increasingly equal. Political parties shape these outcomes by selecting and fielding candidates in elections. LÄS MER

 4. 4. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

  Författare :Markus Gossas; Stig Montin; Erik Westholm; Anders Lidström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER

 5. 5. Regio ex machina : Om det regionala medborgarskapets villkor

  Författare :Tomas Mitander; Malin Rönnblom; Jörgen Johansson; Ulf Mörkenstam; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Regionalization; Discourse analysis; Värmland; Poststructuralist Discourse Theory; Regional Citizenship; Neoliberalism; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Departing from the ongoing regionalization processes in Europe and other parts of the world, this thesis aims to study the premises and conditions of regional citizenship in contemporary state restructuring. As globalization is viewed to challenge the sovereignty and capacity of nation states, subnational regions have gained authority and interest as key actors to compete on globalized markets of capital in order to ensure future development. LÄS MER