Sökning: "stationary"

Visar resultat 11 - 15 av 566 avhandlingar innehållade ordet stationary.

 1. 11. Reconstruction of a stationary flow from boundary data

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tomas Johansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cauchy problem; Generalized Stokes system; Ill-posed problems;

  Sammanfattning : We study a Cauchy problem arising in uid mechanics, involving the socalled stationary generalized Stokes system, where one should recover the ow from boundary measurements. The problem is ill-posed in the sense that the solution does not depend continuously on data.Two iterative procedures for solving this problem are proposed and investigated. LÄS MER

 2. 12. On Extreme Value Theory for Stationary Markov Chains

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Roland Perfekt; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. Optical design of stationary solar concentrators for high latitudes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mats Rönnelid; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Solid State Physics; fasta tillståndets fysik; Materials science; Materialvetenskap;

  Sammanfattning : The optical design of stationary solar concentrators for high latitudes has beenstudied. Irradiation distribution diagrams, which are tools for the design ofstationary linear concentrators, have been developed. LÄS MER

 4. 14. Asymptotic Expansions of Crossing Rates of Stationary Random Processes

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Oskar Hagberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; aktuariematematik; programming; operations research; Matematik; Statistics; sea elevation; Mathematics; asymptotic expansions; wave crest hight distribution; Saddle point approximations; Crossing rate; programmering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Korsningsintensiteten for en stationär stokastisk process är ett värdefullt verktyg när man studerar fördelningen för våghöjder och för maxima av havsnivån. Denna avhandling betraktar två approximationstekniker för fall då korsningsintensiteten inte kan ges exakt. LÄS MER

 5. 15. Composite Cryogels: Stationary Phase for Separation of Complex Media

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Solmaz Hajizadeh; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Composite cryogel; Complex media; Purification; Chromatography; Environmental application; Molecularly imprinted polymer;

  Sammanfattning : Demands for efficient, economical and fast separation and purification methods for various target molecules have led to the development of new techniques and materials for bioseparation processes. Separation can be carried out in both batch and chromatographic modes. LÄS MER