Sökning: "stars: Population III"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden stars: Population III.

 1. 1. Galactic archaeology with metal-poor stars

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Thomas Nordlander; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stars: abundances; radiative transfer; stars: Population II; stars: Population III;

  Sammanfattning : The chemical fingerprints of old, metal-poor stars can be used to unravel the events of the newborn Universe and help us understand the properties of the first stars and star clusters. The study of nearby stars to infer properties in the distant past is often referred to as Galactic archaeology. LÄS MER

 2. 2. Gravitational lensing as a probe of the first stars and galaxies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Astronomy, Stockholm University

  Författare :Claes-Erik Rydberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stars: Population III; first stars; Galaxies: high-redshift; Galaxies: Population III; dark ages; reionization; techniques: photometric; Astronomy; astronomi;

  Sammanfattning : This thesis investigates the potential for detection and identification of primordial stars, galaxies, and supernovae at high redshift.Simulations indicate that the first Population III stars should appear in minihalos of mass M = 105-106 Msol at z ≈ 10-30. LÄS MER

 3. 3. Stochastic Chemical Evolution A Study of Scatter in Relative Elemental Abundances in Extremely Metal-poor Stars

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torgny Karlsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomy; nucleosynthesis; chemical evolution; Galactic evolution; supernovae; chemical abundances; Population II stars; Astronomi; NATURAL SCIENCES Physics Astronomy and astrophysics; NATURVETENSKAP Fysik Astronomi och astrofysik;

  Sammanfattning : Chemical evolution addresses the problem of the formation of the chemical elements and their evolution throughout the history of the universe. This thesis discusses in particular the chemical evolution in the young universe and what we may learn from the observations of the oldest stars. LÄS MER

 4. 4. Theoretical Studies of Binaries in Astrophysics

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Johann Dischler; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Astronomi; Astronomy; Galaxy: centre; Stars: mass-loss; Binaries: close; Binaries: eclipsing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag har i den här avhandlingen behandlat problemställningar inom tre olika områden inom astronomin. Det som sammanlänkar dessa är att alla innefattar dubbelstjärnor där avståndet mellan stjärnorna är litet, dvs de har en kort period. De är också alla datorsimuleringar. LÄS MER

 5. 5. High-contrast imaging of low-mass companions and debris disks

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Astronomy, Stockholm University

  Författare :Ruben Asensio Torres; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Direct imaging; extrasolar planets; debris disks; planet formation; high angular resolution; Astronomy; astronomi;

  Sammanfattning : The search for exoplanets, i.e., planets orbiting other stars than the Sun, is a relatively new research field, but has already established itself as one of the most prolific and intriguing areas of astronomy. LÄS MER