Sökning: "stagnation point adsorption reflectometry"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden stagnation point adsorption reflectometry.

 1. 1. Polyelectrolyte adsorption on oppositely charged surfaces - Conformation and adsorption kinetics

  Författare :Lars-Erik Enarsson; Lars Wågberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Polyelectrolyte adsorption; adsorption kinetics; adsorption isotherms; conformation; bridging; stagnation point adsorption reflectometry; quartz crystal microgravimetry; polyelectrolyte titration; cationic polyacrylamide; cationic dextran; colloidal silica; silica surfaces; pulp; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : Denna avhandling presenterar experimentella studier av polyelektrolytadsorption på motsatt laddade ytor, där substrat av både kiseloxid och blekt barrsulfatmassa har använts. Ett huvudsakligt syfte med denna forskning var att karaktärisera konformationen hos adsorberade skikt av katjonisk polyakrylamid (CPAM) i jämförelse med katjonisk dextran (Cdextran) och relatera denna information till inbindningskapaciteten av kolloidal kiselsyra. LÄS MER

 2. 2. Influence of Polymeric Multilayer Treatment on Out-of Plane Properties of CTMP-Based Paperboard

  Författare :Gunilla Pettersson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; CTMP; Bulk; Multilayer; Polymre adsorption; Scott-Bond; Tensile strength; anionic starch; paperboard; cationic starch; CMC; sack paper; Stagnation Point Adsorption Reflectometry; Chemical engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Formation and properties of polyelectrolyte multilayers on wood fibres : influence on paper strength and fibre wettability

  Författare :Rikard Lingström; Lars Wågberg; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; polyelectrolyte; multilayer; adsorption; reflectance; contact angle; dynamics; paper; mechanical properties; individual; wood fibre; Chemistry; Kemi;

  Sammanfattning : The work in this licentiate thesis examines the adsorption of polyelectrolyte multilayers (PEM) onto wood fibres as a new way to influence the properties of the fibre surfaces and hence the fibres. Fundamental aspects of PEM formation on wood fibres have been studied, and discussed in terms of paper strength and wood fibre wettability. LÄS MER

 4. 4. Molecular Interactions in Thin Films of Biopolymers, Colloids and Synthetic Polyelectrolytes

  Författare :Johansson Erik; Lars Wågberg; Andreas Fery; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Polyelectrolyte multilayers; Layer-by-Layer assembly; Adhesion; Adsorption; Young s modulus; Mechanical buckling; AFM; JKR; SPAR; QCM-D; SIEBIMM; PAH; PAA; Starch; NFC; Nanocellulose;

  Sammanfattning : The development of the layer-by-layer (LbL) technique has turned out to be an efficient way to physically modify the surface properties of different materials, for example to improve the adhesive interactions between fibers in paper. The main objective of the work described in this thesis was to obtain fundamental data concerning the adhesive properties of wood biopolymers and LbL films, including the mechanical properties of the thin films, in order to shed light on the molecular mechanisms responsible for the adhesion between these materials. LÄS MER

 5. 5. Dynamic and Equilibrium Properties of Adsorbed Polyelectrolyte Layers

  Författare :Lars-Erik Enarsson; Lars Wågberg; Simon Biggs; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; adsorption; cellulose; conformation; flocculation; kinetics; model surfaces; polyelectrolytes; pulp fibres; Quartz Crystal Microbalance with Dissipation; silicon oxide; Stagnation Point Adsorption Reflectometry; Cellulose and paper engineering; Cellulosa- och pappersteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER