Sökning: "staffan delin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden staffan delin.

  1. 1. Villkor för välfärd : om verklighetsuppfattning, miljökris, teknik och samhälle

    Författare :Staffan Delin; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Waste Science and Technology; Avfallsteknik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER