Sökning: "stadsbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet stadsbyggnad.

 1. 1. The Ghost Boulevard

  Författare :Bojan Boric; Helena Mattsson; Meike Schalk; Jennifer Mack; Tahl Kaminer; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; urban planning; urban design; architecture; antropology; critical historiography; Urban Design; Stadsbyggnad;

  Sammanfattning : In 1947, Soviet architect Alexey Shchusev developed a large-scale urban renewal project for the post-war city of Chisinau, the then-capital of the SSR of Moldova. Part of the master plan was the construction of Boulevard D. Cantemir, which would cut through the city’s historic fabric. LÄS MER

 2. 2. Building the City from the Inside : Architecture and Urban Transformation in Los Angeles, Porto, and Las Vegas

  Författare :Hannes Frykholm; Daniel Koch; Catharina Gabrielsson; Roemer van Toorn; Albena Yaneva; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Interior urbanism; architecture; urban transformation; threshold; lobby; temporality; labor; atmosphere; Urban Design; Stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Positioned in the research field of “interior urbanism” (Rice, 2016), this thesis considers entrance situations that occur between buildings and cities in order to develop new ways of investigating the relationship between architecture and urban transformation. From the main research question—How does architecture mediate urban transformation?—the thesis focuses on experience-driven narratives about the city (Pine & Gilmore, 2011). LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner av en stadskärna: Den postindustriella stadens rumsliga maktrelationer

  Författare :Julia Fredriksson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :stadskärneutveckling; stadskärna; city transformation; concepts of space; discourse; rumsbegrepp; Jönköping; diskurs; stadsbyggnad; discourse theory; urban planning and design; town centre development; stadsomvandling; Jönköping; makt; diskursteori; stadsplanering; power; city centre; urban construction;

  Sammanfattning : This thesis highlights the standpoints of Swedish planning practice towards city centres and emphasises a critical power perspective in respect of the town centre development. The aim is to analyse critically how city centres are discursively constructed in contemporary Swedish urban planning and design and to enhance the understanding of what this means in respect of how spatial power relations in cities are created and consolidated. LÄS MER

 4. 4. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 5. 5. Producing the Public : Architecture, Urban Planning, and Immigration in a Swedish Town, 1965 to the Present

  Författare :Jennifer Mack; Michael Herzfeld; Margareta Crawford; Eve Blau; Mary Margaret Steedly; Harvard University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; migration; Sweden; modernism; housing; suburbs; Syriac Orthodox Christians; standardization; Södertälje; Architecture; Arkitektur; Arkitekturens historia och teori; History and Theory of Architecture; Kritiska studier; Critical Studies; Urban Design; Stadsbyggnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER