Sökning: "stånd"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet stånd.

 1. 1. Präst, stånd och stat : Kung och kyrka i förhandling 1642-1686

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Cecilia Ihse; Göran Dahlbäck; Maria Sjöberg; Daniel Lindmark; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; early modern state; parliament; clerical estate; clergy; clergyman; crown; king; royal power; royal pretensions; bargaining; negotiation; power legitimating; state building; state formation; religion; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of a study of power relations between the crown and the church in Sweden during the 17th century. The study is focused on the Swedish Parliament and how the Estate of the Clergy responded to royal pretensions. The Swedish Clerical Estate is viewed as essential for the Swedish state formation process. LÄS MER

 2. 2. Lärlingsfrågan Institutionell förändring, ekonomiska föreställningar och historiska begrepp i den svenska debatten om lärlingsutbildningen, 1890-1917

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

  Författare :Sandra Hellstrand; Pernilla Jonsson; Christian H. Jørgensen; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; apprenticeship; apprentice; institutions; institutional change; educational history; Sweden; vocational education and training; crafts; industry; economics; human capital; on-the-job training; 1890-1917; conceptual history; trade; occupation; vocation; class; estate; employer; producer; master craftsman; lärlingsutbildning; lärlingsfrågan; lärling; utbildningshistoria; yrkesutbildning; institutioner; institutionell förändring; nationalekonomi; humankapital; ekonomiska föreställningar; begreppshistoria; yrke; fack; klass; stånd; mästare; idkare; arbetsgivare; 1890-1917; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The turn of the 20th century was a formative period of industrialisation and class formation, and a key period in the development of European systems of vocational education and training. At that time, apprenticeship training was frequently debated in Sweden, just as it was in many other parts of Europe. LÄS MER

 3. 3. Det märkvärdiga mellantinget Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

  Författare :Carl Mikael Carlsson; Nils Edling; Karin Sennefelt; Esbjörn Larsson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; estates; Sweden; 19th century; peasants; gentlemen; stånd; ståndssamhälle; 1800-talet; Mälardalen; Västmanland; bönder; ståndspersoner; historia; History;

  Sammanfattning : During a period corresponding to approximately 1789−1872 the Swedish system of estates was phased out. New ideas challenged the organic view of society, and through a number of political reforms the estate privileges were abolished one by one. The reforms went hand in hand with a change in the social stratification at that time. LÄS MER

 4. 4. Historiemedvetande - Elevers tidsförståelse i en skolkontext

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Lärarutbildningen, Institutionen för pedagogik

  Författare :Nanny Hartsmar; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; consciousness of history; contextual; heterogenous school contexts; history; history instruction; socio-cultural; time; understanding of time;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att med utgångspunkt i undervisning gestalta och förklara grundskoleelevers historiemedvetande. Ett andra syfte med min studie är att lyfta fram och problematisera förutsättningar för att genom undervisning utveckla historiemedvetandet. LÄS MER

 5. 5. Organisatoriska bakslag Mer än tio år av förändringar i två svenska kommuner

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Robert Jonsson; Eric Carlström; Johan Berlin; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisational setbacks; organisational changes; municipalities; eldercare and longitudinal case studies; Organisatoriska bakslag; organisationsförändringar; kommuner; vård och omsorg och longitudinella fallstudier;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om förändring av kommunal ledning, specifikt inom vård och omsorg. I Sverige finns inte mindre än 15 000 chefer inom kommunal vård och omsorg. De kan hantera budgetar som överstiger en miljard kronor och mellanchefer inom samma verksamhet kan leda ett hundratal medarbetare. LÄS MER