Sökning: "sprutor"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet sprutor.

 1. 1. Mechanistic Modelling of Drug Dissolution and Matrix Formulations: Rotating Disc Dissolution, Dissolution in a Stagnant Medium, Swelling and Dissolving Matrix Systems

  Författare :Erik Kaunisto; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rotating Disc; Diffusion; Dissolution; Controlled Release; Hydrophilic matrices; ESPI;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under årens lopp har människan gjort stora landvinningar inom läkemedelsforskning, vilket har lett fram till avancerade läkemedel som idag tas för givna. Avancerade läkemedel sätter dock höga krav på tillverkarna av läkemedel, vilket har lett till att framtagandet av nya läkemedel är en ganska komplicerad process. LÄS MER

 2. 2. Chronic hepatitis C infection. With special reference to prevalence, aggravating factors and longterm outcome

  Författare :Hans Verbaan; Gastroenterologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; alpha1-antichymotrrypsin; kollagen markers; hepatocellular cancer; cirrhosis; Hepatitis C infection; alcohol; Gastroenterologi;

  Sammanfattning : Since the discovery of hepatitis C virus (HCV) in 1989, it has proved to be a formidable health problem with a major impact on morbidity and mortality throughout the world. In this investigation, patients with chronic hepatitis C infection have been studied with special reference to prevalence, aggravating factors and longterm outcome. LÄS MER

 3. 3. Hepatitis B virus infection and genomic changes from a long-term perspective

  Författare :Jonas Bläckberg; Sektion III; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; cor promoter; precore; occult infection; HBV; mutation;

  Sammanfattning : Hepatitis B virus is a non-cytopathic virus with a small, circular, partially double-stranded DNA of 3.2 kb. It causes acute and chronic inflammatory liver disease and hepatocellular carcinoma (HCC). Retesting of stored sera from an outbreak of acute hepatitis in 1969-72 allowed identification of 126 cases of acute hepatitis B. LÄS MER