Sökning: "språkförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet språkförmåga.

 1. 1. Effects of environmental acoustic factors, individual differences and musical training on speech perception in simulated classrooms

  Författare :Douglas MacCutcheon; Robert Ljung; Daniel Västfjäll; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; speech in noise; cognition; perception; musical training; spatial listening; virtual classroom environment; bakgrundsljud; kognition; taluppfattning; musikalisk träning; rumsligt lyssnande; virtuella klassrumsmiljöer;

  Sammanfattning : Formal learning takes place primarily through speech perception in classroom environments and is therefore dependent on the listener’s ability to cope with a number of acoustic factors that interfere with the speech signal. As classrooms are inclusive spaces accommodating learners with a broad range of abilities and backgrounds, this research investigated some of the ways in which individual differences in supporting cognitive skills are related to speech perception outcomes in various challenging acoustic environments. LÄS MER

 2. 2. Datorstödd språkgranskning under skrivprocessen : svensk språkkontroll ur användarperspektiv

  Författare :Rickard Domeij; Koenraad De Smedt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computational linguistics; Datorlingvistik; datorlingvistik; Computational Linguistics;

  Sammanfattning : Datorstödd språkgranskning med kontroll av stavning, teckenanvändning, ordval och grammatik är ett av språkteknologins största tillämpningsområden. Sådana språkkontrollfunktioner har funnits i ordbehandlingsprogram för engelska i mer än ett decennium. LÄS MER

 3. 3. Självbilder och jagkonstitution

  Författare :Eva Mark; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Fenomenologi; Sjävlbilder; Jagkonstitution; Pragmatism; vardagskunskap;

  Sammanfattning : Jag har i denna avhandling studerat olika former självbilder. Jag har därvid utgått från en vid definition av begreppet 'självbild': en självbild är ett resultat av att en person riktar någon form av förstapersonsperspektiv mot sig själv. Utifrån denna vida definition av självbilder finns det en rad olika arter av självbilder. LÄS MER

 4. 4. Language impairment in Swedish bilingual children - epidemiological and linguistic studies

  Författare :Eva-Kristina Salameh; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; fonologi; Fonetik; phonology; Phonetics; risk factors; epidemiology; processability theory; language impairment; bilingualism; monlingualism; Socialmedicin; Social medicine;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to provide both epidemiological and linguistic data on bilingual children with language impairment (LI), since few data on this group exist. Data from 438 bilingual and monolingual children, referred over a period of 12 months, were compared in the first epidemiological study. LÄS MER

 5. 5. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Författare :Barbro Bruce; foniatri och audiologi Logopedi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification;

  Sammanfattning : This thesis addresses identification and intervention of language and communication problems in children. The issue of identification is addressed in study I by investigating communicative ability in 18-month-old children, and in study II by exploring the prevalence of language and communication problems in children with complex problems, such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). LÄS MER