Sökning: "språkförbistring"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet språkförbistring.

 1. 1. Flerspråkighet eller språkförbistring? : Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526

  Författare :Carl Oliver Blomqvist; Staffan Fridell; Hanna Lehti-Eklund; Terhi Ainiala; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; Finnish; code-switching; historical sociolinguistics; toponyms; anthroponyms; charters; Middle Ages; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis examines fragmentary Finnish in Late Old Swedish charters (c. 1350–1526) issued in the Finnish part of the Swedish realm, the diocese of Åbo. LÄS MER

 2. 2. Perinatal mortality among immigrants from Africa´s Horn: The importance of experience, rationality, and tradition for risk assessment in pregnancy and childbirth

  Författare :Birgitta Essén; Malmö Institutionen för kliniska vetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrics; gynaecology; perinatal audit; anthropology; epidemiology; female circumcision; acculturation; sub-optimal care; ethnic background; immigrants; Perinatal mortality; andrology; reproduction; reproduktion; andrologi; sexuality; gynekologi; Obstetrik; sexualitet;

  Sammanfattning : This thesis is an exploration of the possible effects of maternal country of origin on the risk of perinatal mortality (PNM). Increased risk of PNM was found among infants of foreign-born women delivering in a Swedish hospital between 1990-1995. LÄS MER