Sökning: "språk fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden språk fenomenologi.

 1. 1. I teatralitetens brännvidd : Om Ingmar Bergmans filmkonst

  Författare :Christo Burman; Per Ringby; Maaret Koskinen; Erik Hedling; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Ingmar Bergman; film style and aesthetics; theatricality; theatre; intermediality; interartiality; gaze; framing; acting; tracking shot; mask; close-up; photography; commercial; biographical legend; cameo appearance; phenomenology; hermeneutics; verfremdung; theatrum mundi; Ingmar Bergman; filmstil; estetik; teatralitet; teater; intermedialitet; interartialitet; blick; ram; skådespeleri; kameraåkning; mask; närbild; fotografi; reklamfilm; biografisk legend; cameo-framträdande; fenomenologi; hermeneutik; verfremdung; theatrum mundi; Literature; Litteraturvetenskap; Film; Filmvetenskap; Theatre; Teatervetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to discuss and exemplify the use of theatre and theatricality in the film aesthetics of Ingmar Bergman (1918-2007). The main primary material of the study consists of a selection of Bergman’s films: the nine commercials made for Bris soap (1951-1953) and the feature films Sawdust and Tinsel (1953), Smiles of a Summer Night (1955), The Seventh Seal (1957), The Magician (1958), Through a Glass Darkly (1961), Winter Light (1963), The Silence (1963), Persona (1966), The Ritual (1969), Scenes from a Marriage (1973), Fanny and Alexander (1983) and Saraband (2003). LÄS MER

 2. 2. An Inquiry into Cultural Semiotics: Germaine de Staël's Autobiographical Travel Accounts

  Författare :Anna Cabak Rédei; Kognitiv semiotik; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Phenomenological sociology; Fenomenologi; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Phenomenology; Humanities; Parisian salons; Humaniora; Fransk litteratur; Germaine de Staël; Cultural semiotics; Autobiographical travel accounts; French literature; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Cultural semiotics studies encounters between cultures. Notions such as Culture, Extra-culture and Non-culture were developed in the 1970s by the Tartu school and were used in their studies of Russian culture and its relation to Western Europe, with special focus on Peter the Great's attempt to Westernize Russia in the eighteenth century. LÄS MER

 3. 3. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Författare :Ulf Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En elev - en dator : kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan

  Författare :Håkan Fleischer; Lars Naeslund; Thomas Karlsohn; Elsie Anderberg; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Sciences; Educational Sciences; Pedagogy; Samhällsvetenskap; Utbildningsvetenskap; Pedagogik; One-to-one; knowledge formation; knowledge qualities; phenomenology; phenomenography; knowledge society; stretched knowledge; performative knowledge; En-till-en; kunskapsbildning; kunskapskvalitet; fenomenologi; fenomenografi; kunskapssamhälle; stretchad kunskap; performativ kunskap; Pedagogik; Pedagogics; En-till-en;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. Frihet och fakticitet : om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Diss. 1983

  Författare :Beata Agrell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Delblanc Sven; Bachtin Michail; hermeneutik; litteraturhistoria 1900-tal; motiv; Ricoeur Paul; roman; Sartre J P;

  Sammanfattning : Undersökning av samspelet mellan existentiell problematik och berättarteknik i Sven Delblancs roman Prästkappan (1963) med stöd av J P Sartres fenomenologi, Paul Ricoeurs hermeneutik och Michail Bachtins litteraturteori.... LÄS MER