Sökning: "sport education theory"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden sport education theory.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning;

  Sammanfattning : In search of sport didactics The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER

 2. 2. Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv Movement capability. Development of teaching practice in physical education and health

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Helene Bergentoft; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Movement capability; Physical education and health; Science based teaching; Learning study; Variation theory;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to explore how the connections between teaching and learning about movement capability in the school subject physical education and health can be developed and transferred through research in practice development. Three research questions guided the investigation (1) What areas regarding teaching of movement capability in the school subject physical education and health have been studied in relation to teachers’ teaching assignment? (2) What necessary prerequisites are required to systematize and transfer research in practice development on movement capability between educational contexts? (3) What linkages are made visible between the treatment of learning content, the teaching design and students’ learning through variation in lesson design? Cultural-historical perspective and variation theory were used as frameworks and the methodology, mixed method research. LÄS MER

 3. 3. Betygsättningsprocess i ämnetidrott och hälsa en studie om betygsättningsdilemman påhögstadiet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Izabela Seger; Marie Öhman; Ninitha Maivorsdotter; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; physical education; curriculum theory; hermeneutic; matrices; equivalence; video recorded interviews; Pedagogik; Education; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how assessment processes in secondary school Physical Education and Health (PEH) are manifested in PEH teachers’ concrete grading based on the new Swedish curriculum from 2011. Three major questions are formulated: Which difficulties and possibilities do PEH teachers experience during assessment based on the new curriculum? How do they motivate their grades? Which dilemmas do they describe in connection with their grading? The curriculum theories by Bernstein and Swedish theorist Linde were chosen as theoretical framework. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PE teacher education programme; PETE; didactics; subject-matter didactics; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : In Search of Sport Didactics: The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER

 5. 5. Idrottens akademisering idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Joakim Wirén Åkesson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sport science studies; academization; scientific knowledge; research; education; labor market; sport;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the academisation of sport in Sweden. This is done by mapping and analysing the scientific knowledge produced in sport research which is then mediated through academic sport education and demanded on the sport labour market. The relationship between these three arenas is also analysed. LÄS MER