Sökning: "spirit matter"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden spirit matter.

 1. 1. Great men and charming creatures on male and female terms in eighteenth century novels

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna-Lena Wallin-Ashcroft; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; eighteenth century; sociolinguistics; semantics; experiential realism; gender role; conceptual model; prototype; frame; domain; collocation; metaphor; male; female; epicene; spirit matter; power dependency; active passive; varied limited;

  Sammanfattning : A corpus of terms for human beings collected from 18th century novels is studied from a broad sociolinguistic perspective. A summary of recent linguistic theories and a survey of 18th century culture and society are provided as background. LÄS MER

 2. 2. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Astrid Regnell; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Platon; alchemy; conversion; synthesis; Johann Arndt; August Strindberg; devotional literature; Zones of the Spirit; Goethe; literature of meditation; En blå bok; transmutation; transformation; Swedenborg; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract Regnell, Astrid: Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok. Seeing stars in broad daylight. Transformation and Reconciliation in August Strindberg’s Zones of the Spirit. LÄS MER

 3. 3. En samhällelig angelägenhet : Framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890–1926

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mia Löwengart; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Institutions for high culture; Symphony music; 19th century social and cultural history; Elite philanthopy; Stockholm; Symfonimusik; institutioner för finkultur; Stockholm; Socialhistoria; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation studies the processes which lead to the creation of the necessary preconditions for establishing institutions of high culture in Stockholm, between 1890-1926.How and Why these specific processes resulted in Stockholm establishing a permanent symphony orchestra and a purpose-built concert hall are the primary objects of this study. LÄS MER

 4. 4. Textens transfigurationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

  Författare :Jonas Forssell; Stockholms konstnärliga högskola.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Libretto; Opera; Konstnärlig forskning; Artistic practices; Konstnärliga praktiker;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the opera text enlightened from four different perspectives: the translator, the librettist, the composer and finally the singer, based on the author’s thirty years of professsional practice, in the spirit of Donald A. Schön’s study from 1983: The Reflective Practitioner; How professionals think in action. LÄS MER