Sökning: "spektrum"

Visar resultat 1 - 5 av 104 avhandlingar innehållade ordet spektrum.

 1. 1. Spektrum och termanalys av fosfor I

  Författare :Nils Svendenius; [1978]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1978:Svendenius;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Mensurens betydelse i öppna labialpipor : studier av resonansegenskaper, insvängningsförlopp och stationärt spektrum

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Sundberg; [1966]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bidrag till kännedomen om skandiums spektrum i yttersta ultraviolett

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Beckman; [1937]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:105;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 4. 4. Spektrum av joniserat järn, Fe II, med astrofysiska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sveneric Johansson; [1978]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 5. 5. Våglängdsmätningar i cesium I samt spektrum och termanalys av enkelt joniserat syre, O II

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingvar Wenåker; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER