Sökning: "specified"

Visar resultat 1 - 5 av 1386 avhandlingar innehållade ordet specified.

 1. 1. Why should physicians read? Understanding clinical judgement and its relation to literary experience

  Detta är en avhandling från University of Durham

  Författare :Rolf Ahlzén; Karlstads universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Is literary experience of any practical relevance to the clinician? This is the overall question addressed by this investigation, which starts by tracing the historical roots of scientific medicine. These are found to be intimately linked to a form of rationality associated with the scientific revolution of the 17th century and with “modernity”. LÄS MER

 2. 2. Att fånga det karaktäristiska i stadens bebyggelse: SAVE-metoden som underlag för bevarandeplanering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Håkan Hökerberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Urban built environments; municipal planning; laws of preservation; Denmark; Sweden; method; SAVE; Preservation Atlas; case studies; evaluation; analysis; mapping; evaluation process; preservational value; developed structures; buildings; citizen influence.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hälsingegården i omvandling en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

  Författare :Martin Paju; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet. LÄS MER

 4. 4. Multipole Moments of Stationary Spacetimes

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Thomas Bäckdahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; multipole moments; stationary; static; relativistic; spacetime; convergence; specified; NATURAL SCIENCES Physics Other physics Mathematical physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik Matematisk fysik;

  Sammanfattning : In this thesis we study the relativistic multipole moments for stationary asymptotically flat spacetimes as introduced by Geroch and Hansen. These multipole moments give an asymptotic description of the gravitational field in a coordinate independent way. LÄS MER

 5. 5. Från järnvägsstation till kommunikationsnod

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Aram Bakerson; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : AbstractIn organizational terms train stations were for a long period of time a component of railway transportation. Therefore during the crisis period for railways after the Second World War the stations did not often receive the attention and the resources they deserved. LÄS MER