Sökning: "specialpedagogik förskolan"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden specialpedagogik förskolan.

 1. 1. Närhet : Samspel och delaktighet i förskolan för barn med utvecklingsstörning

  Författare :Agneta Luttropp; Mats Granlund; Lise Roll-Pettersson; Ulf Janson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children with intellectual disability; children with typical development; preschool; interaction; participation; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The main purpose was to study if children with intellectual disability interact or participate differently with preschool staff and peers compared to their non-disabled peers and how preschool teachers experience interaction and participation for children with intellectual disability and children with typical development. The results from study I show that there are more similarities than differences between the groups. LÄS MER

 2. 2. Val-omröstning-styrning. En etnografisk studie om intentioner med, villkor för och utfall av barns inflytande i förskolan

  Författare :Carina Peterson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Preschool; children s participation; ethnography; Bernstein; the pedagogic device; vote; choice; regulation;

  Sammanfattning : This thesis takes its point of departure in an interest in exploring how children’s participation is expressed in policy texts as well as in preschool practice. Participation can be viewed as a discourse of considerable importance both in Swedish society and its preschools. LÄS MER