Sökning: "specialpedagogen arbete"

Hittade 1 avhandling innehållade orden specialpedagogen arbete.

  1. 1. Handledning som verktyg och rum för reflektion : En studie av specialpedagogers handledningssamtal

    Författare :Kerstin Bladini; Solveig Hägglund; Ingemar Emanuelsson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special educator; preschool setting; counselling conversation; profession; social constructionism; systems theory; change and distinction; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

    Sammanfattning : När specialpedagogen använder handledning som verktyg söker hon åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Fokus i samtalet riktas framförallt på barnet och på pedagogens arbete. Specialpedagogen kan ses som en slags expert på området barn i svårigheter och den pedagogiska praktiken. LÄS MER