Sökning: "special school särskola"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden special school särskola.

 1. 1. Förberedelse för särskildhet : Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Diana Berthén; Solveig Hägglund; Anders Gustavsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 2. 2. Världens opålitlighet : Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Författare :Ingalill Stefansson; Henry Cöster; Kennert Orlenius; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; Educational work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 3. 3. Interpersonell kommunikation : en studie av elever med hörselnedsättning i särskolan

  Författare :Lotta Anderson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special didactics; video-recordings; Sign Supported Speech; Sign Language; special schools for the severely learning disabled; micro-analysis; learning difficulties; Hearing impairment; interpersonal communication; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : Pupils with impaired hearing and moderate to severe learning difficulties usually go to special schools for the severely learning disabled. Few studies have been conducted on the interpersonal communication among these pupils. LÄS MER

 4. 4. Maternal diabetes during pregnancy – obstetrical considerations and long term effects

  Författare :Andrea Stuart; Lund Obstetrik och gynekologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Maternal diabetes mellitus (DM) during pregnancy has detrimental health impacts on both the mother and fetus, and include increased risks of cardiac malformations, cesarean section (CS), and asphyxia. The aim of the thesis was to investigate short and long term cardiac effects after fetal exposure to DM, investigate the ability of a 5 minute Apgar score as a marker for obstetrical care, investigate the association between mode of delivery in diabetic pregnancies and a low 5 minute Apgar score, and to investigate the association between offspring birth weight and maternal risk of future DM. LÄS MER

 5. 5. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Författare :Magnus Larsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER