Sökning: "special education teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade orden special education teacher.

 1. 1. "Det gäller att hitta nyckeln..." : Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

  Författare :Jari Linikko; Jane Brodin; Carin Roos; Magnus Tideman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special school; deaf; inclusion; teacher; multiple disabilities; activity theory; specialskola; dövhet; inkludering; lärare; flerfunktionsnedsättning; verksamhetsteori; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that are reflected in teachers' statements about the education of pupils in need of special support at the government-run special schools in Sweden, especially from the perspective of inclusion. The contradictions are explored using Engeström’s model of Activity Systems. LÄS MER

 2. 2. Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering : Wittingmetodens tillämpning i några olika lärandemiljöer

  Författare :Ann-Katrin Swärd; Mats Myrberg; Monica Reichenberg; Anita Hjälme; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grounded Theory; the Witting Method; method; literacy; education; special education; reading research; reading instruction; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education; Specialpedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The proposed Grounded Theory has been derived from how experienced teachers and their pupils, in four different teaching contexts, have used ’The Witting method’ to maximize literacy development among their pupils. The theory has been grounded through repeated comparisons and analysis of the empirical data. LÄS MER

 3. 3. Educational pathways and transitions in the early school years : Special educational needs, support provisions and inclusive education

  Författare :Johanna Lundqvist; Mara Westling Allodi; Eva Siljehag; Susan Sandall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioecological model; children’s views; disability; drawings; first grade; inclusive education; leisure-time centre; longitudinal; mixed method; multiple-case study; preschool; preschool-class; special education; support; transitions; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this research is to describe and analyse the educational pathways from preschool to school of a group of children with and without special educational needs. The aim is also to describe and analyse children’s views and experiences of early years education, and how these can be obtained. LÄS MER

 4. 4. Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola : När aktivt handlande stimulerar lärande, social integration och reducerar utslagning

  Författare :Gun-Marie Wetso; Siv Fischbein; Karin Aronsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children in special needs; education; activity theory; pre- school development work; intervention; play process; communication; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This thesis expounds special educational development work in (pre-)schools 1994-99 (analysed 2002-06). The work is based on action research. 40 children were identified to be in need of support as they did not get involved in the school’s daily activities. This thesis follows up what happens when work is initiated for changing this predicament. LÄS MER

 5. 5. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : In search of sport didactics The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER