Sökning: "special education needs coordinator"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden special education needs coordinator.

 1. 1. Den specialpedagogiska personalens arbete med stödinsatser för nyanlända elever – yrkesroll, arbetsuppgifter och utveckling av skolans lärmiljöer

  Författare :Anna Johansson; Gunilla Lindqvist; Nina Klang; Christel Sundqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; recently arrived immigrant pupils; special educational needs; special education teacher; special education needs coordinator; occupational roles; jurisdiction; learning environment; bureaucracies; compulsory school; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to increase knowledge of the special educators’ professional role and work in relation to special educational support for recently arrived immigrant pupils. The need for the study is motivated by the immigrant pupils’ low achievement of goals and schools responsibility to adapt education to each pupil’s needs in a school for all. LÄS MER

 2. 2. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  Författare :Ann Simmeborn Fleischer; Mats Granlund; Berth Danermark; Margareta Adolfsson; Anders Möller; Jönköping University; []
  Nyckelord :Asperger syndrome; Higher education; everyday student-life; support; catch-22; struggle; alienation; stigmatization; dramaturgical perspective; university; relatives; coordinator; disability; Code set; ICF; Asperger syndrom; högre utbildning; studievardag; studenter med Asperger syndrom i behov av stöd; stöd; moment-22; kamp; alienation; stigmatisering; dramaturgi; högskola; universitet; anhöriga; samordnare; Code set; ICF; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : SammanfattningSedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. LÄS MER