Sökning: "spatial statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade orden spatial statistics.

 1. 1. Satistical Modelling Of CO2 Exchange Between Land And Atmosphere : Using Stochastic Optimisation And Gaussian Markov Random Fields

  Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Unn Dahlén; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-08-27]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gaussiska Markovfält; Stokastisk optimering; CO2-flöden; Spatial statistik; Stochastic Optimisation; Gaussian Markov Random Fields; Atmospheric inverse modelling; Spatial statistics; Computational statistics;

  Sammanfattning : Den främsta orsaken till en ökad växthuseffekt anses idag bero på en högre koncentrationav koldioxid i atmosfären. Sedan den industriella revolutionen harmänniskan påverkat mängden koldioxid i atmosfären genom aktiviteter så somförbränning av fossila bränslen, avskogning, förändringar i markanvändning, samtcementproduktion. LÄS MER

 2. 2. Spatial Statistics and Ancestral Recombination Graphs with Applications in Gene Mapping and Geostatistics

  Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Linda Werner Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetik; Genetics; cytogenetics; cytogenetik; genetic association analysis; ancestral recombination graph Generalized linear mixed models; kriging; bilinear interpolation; Gaussian Markov random fields; Statistics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Statistik handlar om att beskriva slumpmässiga händelser. Genom att bygga matematiska modeller för hur slumpen beter sig kan man beräkna hur troliga olika händelser är. LÄS MER

 3. 3. Applications of Rice's formula in oceanographic and environmental problems

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Sofia Åberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; Statistics; Encountering waves; Gaussian random fields; Palm distributions; Rice s formula; wave statistics; level crossings; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen består av fem papper (A-E) som samtliga är tillämpningar av Rice's formel. Tillämpningsområdena är inom oceanografi och miljö. De tre första papperna behandlar egenskaper hos mötande havsvågor, det vill säga vågor som ett fartyg möter när det seglar på havet. LÄS MER

 4. 4. Spatial sampling and prediction

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lina Schelin; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Auxiliary variables; Censoring; Inclusion probabilities; Kriging; Local pivotal method; Minimum detection limit; Prediction intervals; Representative sample; Spatial process; Spatial sampling; Semiparametric bootstrap; Mathematical Statistics; matematisk statistik;

  Sammanfattning : This thesis discusses two aspects of spatial statistics: sampling and prediction. In spatial statistics, we observe some phenomena in space. Space is typically of two or three dimensions, but can be of higher dimension. LÄS MER

 5. 5. On flexible random field models for spatial statistics: Spatial mixture models and deformed SPDE models

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Anders Hildeman; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spatial statistics; Significant wave height; Spatial mixture model; Stochastic partial differential equation; Log-Gaussian Cox process; Point process; Gaussian random field; Substitute-CT;

  Sammanfattning : Spatial random fields are one of the key concepts in statistical analysis of spatial data. The random field explains the spatial dependency and serves the purpose of regularizing interpolation of measured values or to act as an explanatory model. LÄS MER