Sökning: "spatial proximity"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden spatial proximity.

 1. 1. The accessibility paradox Everyday geographies of proximity, distance and mobility

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Haugen; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accessibility; proximity; distance; daily mobility; everyday life; residential conditions; spatial structure;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the importance of proximity and mobility, respectively, for individuals’ accessibility, as well as the relationship between these two key spatial dimensions of accessibility in the context of everyday life. The thesis is based upon three empirical research papers which focus on accessibility-related preferences, actual accessibility conditions, and travel patterns. LÄS MER

 2. 2. Bank branches and Entrepreneurship A spatial analysis of new firm formation in Swedish regions and industries in a changing financial landscape

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cynthia Sin Tian Ho; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; New firm formation; entrepreneurship; financing; bank branches; proximity; spatial analysis; GWR; Sweden; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse how bank branch closure has affected the formation of new firms and to explore the varying local relationships between the accessibility of bank branches and new firm formation in 290 Swedish municipalities. In the first paper, the effect of bank branch closure is examined through spatial econometric analysis, in particular, the fixed effects and the random effects spatial panel models. LÄS MER

 3. 3. Hedonic prices, economic growth, and spatial dependence

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Krister Sandberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; business and economics; hedonic prices; spatial econometrics; co-operative flats; spatial dependence; SAR-GM; Single-family Homes; Heterogeneity; China; Convergence; Provincial Economic Growth; Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three papers on econometric modeling of spatial dependence. The awareness of interactions between actors is fundamental for understanding property markets as well as the growth of regions. In both cases, neighbors and neighboring markets may stimulate or hamper growth of values. LÄS MER

 4. 4. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 5. 5. Spatial Analysis and Modeling for Health Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lars Skog; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sweden; spatial analysis; spatial modeling; spatio-temporal spread; epidemiology; pandemic; walkability; health; Russian influenza; Asian influenza; A H1N1 pdm09; GWM; climate factors;

  Sammanfattning : Despite the benefits of applying methods of geographic information science (GIScience), the use of such methods in health service planning and provision remains greatly underutilized. Spread of epidemic diseases is a constant threat to mankind and the globalization of the world increases the risk for global attacks from multi-resistant bacteria or deadly virus strains. LÄS MER