Sökning: "source criticism"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden source criticism.

 1. 1. Lära historia genom källor Undervisning och lärande av historisk källtolkning i grundskolan och gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Kenneth Nordgren; Kristina Lanå; Ingmarie Danielsson Malmros; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; historical enquiry; primary source analysis; source criticism; source interpretation; interpretation of historical sources; historical consciousness; intercultural historical learning; learning study; phenomenography; Arts; Humanities and Social Science Education; de estetiska; humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is concerned with how students learn historical source interpretation and the design of facilitating teaching practices. Source interpretation is at the core of historians’ professional practice and, while being a key aspect of historical learning, it is sometimes misunderstood or misrepresented in history teaching. LÄS MER

 2. 2. Att tolka spåren från det förflutna Innebörder, lärande och meningsskapande av historisk källtolkning i gymnasiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum), Stockholms universitet

  Författare :Patrik Johansson; Ingrid Carlgren; Martin Stolare; Per Eliasson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; historical consciousness; historical thinking; upper secondary school; object of learn- ing; learning study; phenomenography; variation theory; primary source analysis; source criticism; source interpretation; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : This licentiate thesis explores the activity of historical reasoning in terms of primary source analysis among upper secondary school students. The thesis is a compilation of two scientific articles in history didactics. LÄS MER

 3. 3. Klädd i sitt språk. Kritikern Olof Lagercrantz

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerström

  Författare :Stina Otterberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Olof Lagercrantz; Dagens Nyheter; literary criticism; creative criticism; theory of criticism; reviewing; press history; cultural pages; Swedish nuclear armament; cultural radicalism; Dante; China; travelogue; editorial; epistolary forms; diary forms; genre-transcending; performativity; literary metamorphosis; self re presentation; literary evaluation; femininity; masculinity; Gestaltung; literary portrait; process of writing; poetics;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the Swedish writer and critic Olof Lagercrantz, who served as both editor-in-chief and as cultural editor of one of Sweden’s major daily newspapers, Dagens Nyheter, between 1951 and 1975. It is the first dissertation to date devoted to Lagercrantz as critic. LÄS MER

 4. 4. Landskapsutnyttjande, bete och odling på Sydsvenska höglandet under äldre järnålder. Exemplet Öggestorp. Land-use, grazing and cultivation in the south Swedish uplands. The Öggestorp case

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Leif Häggström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agrarian practice; farming; cultivation; grazing; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; source criticism; Småland; south Swedish uplands; forest; woodland; iron; settlement; clearance cairn; crops; technical innovation; archaeological dating methods; centrality; periphery; contract archaeology; cultural heritage management;

  Sammanfattning : Land-use, grazing and cultivation in the south Swedish uplands. The Öggestorp case. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Göteborg University, Department of Archaeology, 2005. Written in Swedish, with an English summary. LÄS MER

 5. 5. En människas uttryck. Studier i Hans Ruins självbiografiska essäistik

  Detta är en avhandling från Svenska litteratursällskapet i Finland

  Författare :Thomas Ek; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Culture Critic; Second World War; pastoral elegy; unity of place; apocalypse; idyll; Jarl Hemmer; Arvid Mörne; diary; Finno-Swedish modernism; Yrjö Hirn; aesthetics; Hans Larsson; thematic criticism; Graham Good; autobiographical essay; hermeneutics; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The first dissertation in Swedish of the Finno-Swedish aesthetician, philosopher and writer Hans Ruin (1891–1980) combines an interest in the literary expression with an interest in the man behind the words. Literature as a human document, as the footprint of a human being, and its function as a bearer of experiences and insights is at the heart of the characterisation. LÄS MER