Sökning: "song texts"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden song texts.

 1. 1. Sempronia's Song Attitudes to Women's Music-making in Ancient Rome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för Arkeologi och Antik historia

  Författare :Erika Lindgren Liljenstolpe; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rome; Roman; Music; Music-making; Women; Gender; Patriarchy; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : This study explores attitudes towards women’s music-making in ancient Rome (c. 120 BC–130 AD), as expressed in love poetry, satire, letters, historiography, biography, rhetoric and philosophy. The texts are studied from an intersectional perspective considering gender, social status, age and ethnicity to explain various attitudes. LÄS MER

 2. 2. Slippery paths : The performance and canonization of Turkic literature and Uyghur muqam song in Islam and modernity

  Detta är en avhandling från Ann Arbor : ProQuest, UMI Dissertations Publishing

  Författare :Nathan Light; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folklore; Song; Islam; Muqam; Modernity; Language; literature and linguistics; Social sciences; Turkic; Canonization; Middle Eastern literature; Uyghur; Performance; China; Asian literature; Turkic languages; Turkiska språk; Literature; Litteraturvetenskap; Religionshistoria; History of Religions;

  Sammanfattning : In the past forty years the fluid Uyghur muqam song tradition has been transformed into a cultural canon used to represent the Uyghur ethnic group within China and on the world stage. Traditional muqam performers have provided the magma of songs that scholars and politicians have edited into an invented "great tradition" which supports a Uyghur claim to an important piece world cultural history. LÄS MER

 3. 3. Fire, Poison, and Black Tears : Metaphors of Emotion in Rebétiko

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Marianna Smaragdi; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rebétiko; Greek music; song texts; lyrics; metaphor; metaphorical expressions; figurative language; conceptual metaphor; emotion concepts; force metaphors; Lakoff and Johnson; Kövecses;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen Fire, Poison, and Black Tears – Metaphors of Emotion in Rebétiko är som titeln anger en studie av metaforer för känslouttryck i rebétikomusikens texter. Den populärmusikaliska genren rebétiko är en utbredd musikstil i det moderna Grekland. LÄS MER

 4. 4. Cornelis Vreeswijk. Artist - vispoet - lyriker

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Corona, Box 5, 201 20 Malmö

  Författare :Ulf Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Popular culture; Allmän och jämförande litteratur; carnival; song Iyrics; intertextuality; blues; outsider; melancholy; General and comparative literature; literary theory; literature criticism; litteraturteori;

  Sammanfattning : The six chapters of this study approach the work of Cornelis Vreeswijk from different perspectives with an emphasis on the motifs, poetic technique, and intertextuality of individual songs amd Iyrical texts. Vreeswijks s work is interpreted in the context of contemporary history and debate, the cultural tradition to which it belongs and important events in the author's life. LÄS MER

 5. 5. Så sjöng barnen förr : textmaterialet i de svenska skolsångböckerna 1842-1972 = [School songs in the past] : [song texts in Swedish songbooks, 1842-1972]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Rabén & Sjögren

  Författare :Märta Netterstad; Stockholms universitet.; [1982]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER