Sökning: "solfångare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet solfångare.

 1. 1. Solvärme i bostäder med analys av kombinationen solfångare och bergvärmepump

  Författare :Elisabeth Kjellsson; Avdelningen för Byggnadsfysik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; solvärme; solfångare; bergvärmepump; borrhål; energianvändning i byggnader; solinstrålning; solar heating; solar collectors; ground-coupled heat pump; borehole; energy use in dwellings; solar irradiation;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 2. 2. Solar Thermal Collectors at High Latitudes : Design and performance of non-tracking concentrators

  Författare :Monika Adsten; Manuel Collares-Pereira; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Materials science; Solar thermal collectors; concentrators; CPC; high latitudes; Materialvetenskap; Solfångare; koncentratorer; höga latituder; Materials science; Teknisk materialvetenskap; Solid State Physics; fasta tillståndets fysik;

  Sammanfattning : Solar thermal collectors at high latitudes have been studied, with emphasis on concentrating collectors. A novel design of concentrating collector, the Maximum Reflector Collector (MaReCo), especially designed for high latitudes, has been investigated optically and thermally. LÄS MER

 3. 3. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 4. 4. Gas-filled, flat plate solar collectors

  Författare :Johan Vestlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Solar collectors; Modelling; Mechanical stresses; Heated cavity; collector material; Högeffektiva solfångare för svensk produktion;

  Sammanfattning : This work treats the thermal and mechanical performances of gas-filled, flat plate solar collectors in order to achieve a better performance than that of air filled collectors. The gases examined are argon, krypton and xenon which all have lower thermal conductivity than air. The absorber is formed as a tray connected to the glass. LÄS MER

 5. 5. Calculation and Measurement Methods for the Performance of Solar Collectors. Models of Flat Plate Collectors, Transparent Insulation and Efficiency Factors

  Författare :Bengt Hellström; Energi och ByggnadsDesign; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Transparent insulation; Test method; Calculation method; Concentrating collector; Efficiency factor; Fin efficiency; Flat plate collector; Heat conductivity; Honeycomb; Measurement method; Performance; Solar transmittance; Solar collector; Collector model; Energy research; Energiforskning;

  Sammanfattning : This thesis deals with models of flat plate collectors, transparent insulation and efficiency factors. An equation for the energy output from a glazed flat plate collector is derived by modelling the collector efficiency factor, F´ as the sum of a constant and a temperature dependent part. LÄS MER