Sökning: "solceller"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet solceller.

 1. 1. Renewables Based Polygeneration for Rural Development in Bangladesh

  Författare :MD. Ershad Ullah Khan; Andrew R. Martin; Semida Silveira; Peter Hagström; Jochen Bundschuh; Erik Ahlgren; Marcus Öhman; Monica Odlare; Lasse Aistrup Rosendahl; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anaerobic digester; solar PV; polygeneration; cooking gas; gas engine; electricity; membrane distillation; arsenic safe water; Anaerobisk rötkammare; solceller; polygenerering; matlagningsgas; gasmotor; elektricitet; membrandestillering; arsenikfritt vatten; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Despite the country's rural electrification programme, kerosene is the predominant source for lighting, and unsustainable and polluting woody biomass is virtually the only option available for cooking. The rural population also struggles with unsafe drinking water in terms of widespread arsenic contamination of well water. LÄS MER

 2. 2. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of energy conserving measures in buildings connected to a district heating system : case studies in Gävle, Sweden

  Författare :Mattias Gustafsson; Björn Karlsson; Magnus Åberg; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energieffektivisering; miljonprogrammet; solceller;

  Sammanfattning : When different energy conserving measures are implemented for reducing energy use in buildings and the buildings are connected to district heating systems, it is important that an overall system analysis is made which takes into account the effects of total change of energy use due to the energy conserving measures.The method applied in this thesis uses hourly production data for the different production units in the district heating system in Gävle, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Power to the people : Diffusion of renewable electricity in rural areas of developing countries

  Författare :Pranpreya Sriwannawit; Staffan Laestadius; Cristina Chaminade; KTH; []
  Nyckelord :adoption; bibliometric; developing country; diffusion; photovoltaic; renewable energy; rural electrification; solar energy; sustainable development; bibliometri; diffusion; förnybar energi; hållbar utveckling; införande; landsbygdselektrifiering; solceller; solenergi; utvecklingsland; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : Nearly all the 1.3 billion people in the world with no electricity access live in developing countries. On the one hand, electricity is a basic need. On the other hand, the environment should not be further damaged. LÄS MER

 5. 5. Molecular design, synthesis and performance evaluation of phenothiazine-based small molecules for efficient organic solar cells

  Författare :Srikanth Revoju; Bertil Eliasson; Haining Tian; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic solar cell; small molecule donors; phenothiazine; power conversion efficiency; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Sammanfattning : Photovoltaics offers one of the most promising routes to generate electricity in a clean way. As an emerging technology in photovoltaics, organic solar cells (OSC) have attracted a great deal of attention owing to their potential low-cost, lightweight, flexibility and solution processability. LÄS MER