Sökning: "soil"

Visar resultat 1 - 5 av 1012 avhandlingar innehållade ordet soil.

 1. 1. Nitrous oxide emission from soil : On extrapolation from soil environmental factors

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kerstin Robertson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; N20 emission; denitrification; soil factors; soil moisture; N03-; NH4 ; regression analysis; PLS analysis; IR remote sensing; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Nitrous oxide(N20) is a natural component of the atmosphere which contributes both to the greenhouse effect and to the destruction of stratospheric ozone. National as well as global inventories indicate thatboth natural and anthropogenic emissions from terrestrial ecosystems constitute a large fraction of the annual loading of N20 on the atmosphere. LÄS MER

 2. 2. Colonisation and PAH degradation by wood-rotting fungi in contaminated soil

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Erik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; agricultural hydrology; Soil Science; Bioteknik; Biotechnology; PLFA; PAH metabolites; PAH; degradation; contaminated soil; soil; brown-rot fungi; white-rot fungi; Colonisation; fungal growth; Lantbrukshydrologi; marklära; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid många industriella processer bildas olika typer av biprodukter, som kan vara mer eller mindre giftiga. En ovarsam hantering av de giftiga ämnena, eller en olycka, kan lätt leda till att den omgivande miljön blir förorenad. LÄS MER

 3. 3. Effects of forest fertilization on soil microorganisms

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Kristina Arnebrant; Lunds universitet.; Lund University.; [1991]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; forest soil; nitrogen fertilization; microfungi; ectomycorrhiza; ATP; microbial biomass; nitrogen translocation; pine; alder; Frankia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Soil salinity as a driver of microbial community structure and functioning

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Författare :Kristin Rath; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-12]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Soil salinization; Soil Microbiology; soil microbial community; Bacteria; Aerobic; Fungi; Drying-rewetting; Microbial growth; Microbial biomass; Soil respiration; salinity tolerance; Saline soils; Salinity gradient;

  Sammanfattning : High concentrations of salts in agricultural soils are an environmental problem that has plagued human civilization from its very beginning. Already the earliest civilizations in ancient Mesopotamia struggled with increasing concentrations of salt on irrigated fields. LÄS MER

 5. 5. Influence of water conditions on growth and mineral nutrient uptake of native plants on clacareous soil

  Detta är en avhandling från Aparna Misra, Department of Ecology, Plant Ecology and Systematics, Lund University, Sweden

  Författare :Aparna Misra; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural hydrology; Lantbrukshydrologi; marklära; Växtekologi; Plant ecology; wet growing; wet dry cycles; soil solution; soil moisture; pH; nutrient poor soil; mineral nutrients; dry growing; Bicarbonate; calicole; Soil Science;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studierna som presenteras i papper I till IV i min avhandling visar markvattnets betydelse för marklösningens kemi och växternas respons på förändringen i vattenhalt. Med mina experiment har jag studerat dels kalkjord med olika vattenhalter och dels markvattens påverkan på växternas näringsupptagning i växthus. LÄS MER