Sökning: "soil disturbance"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden soil disturbance.

 1. 1. Soil salinity as a driver of microbial community structure and functioning

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Författare :Kristin Rath; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-12]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Soil salinization; Soil Microbiology; soil microbial community; Bacteria; Aerobic; Fungi; Drying-rewetting; Microbial growth; Microbial biomass; Soil respiration; salinity tolerance; Saline soils; Salinity gradient;

  Sammanfattning : High concentrations of salts in agricultural soils are an environmental problem that has plagued human civilization from its very beginning. Already the earliest civilizations in ancient Mesopotamia struggled with increasing concentrations of salt on irrigated fields. LÄS MER

 2. 2. Nitrogen in soil water of coniferous forests

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Författare :Martin Rappe George; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In boreal and temperate forests, long-term elevated nitrogen (N) load may eventually saturate forest ecosystems with N, i.e. total N ecosystem input exceed ecosystem sinks for N, and N losses via soil water transport may then increase and negatively impact environmental quality. LÄS MER

 3. 3. The influence of soil pH on plant and microbial communities in sandy grasslands

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Författare :Linda-Maria Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; in situ 13CO2 labelling; disturbance; sandy grasslands; species diversity; acidification; soil pH; microbial biomass; C allocation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ovan jord & under ytan Sandstäpp är en hotad växtmiljö eftersom arealen av sandstäpp minskat avsevärt sedan Linnés tid (1700-talet). Vi ställde oss frågan varför den har minskat. För att kunna besvara den måste vi förstå vad växtarterna behöver och förstå hur kemin i marken fungerar. LÄS MER

 4. 4. Tillage effects on soil respiration in Swedish arable soils

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research (CEC)

  Författare :Veera Kainiemi; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The amount of carbon (C) present in soil is greater than the sum of C present in terrestrial vegetation and the atmosphere combined. Small changes in soils can therefore affect atmospheric CO₂ levels and ultimately the global climate. Soil C is also one of the main soil properties involved in several soil functions critical for soil productivity. LÄS MER

 5. 5. Disturbance regimes in dry sandy grasslands – past, present and future

  Detta är en avhandling från Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Författare :Anja Ödman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Grassland conservation; sand steppe; land use history; conceptual model; soil disturbance; lime; nutrient availability; vascular plants; bryophytes; ground beetles; propagule supply;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sandstäpp är ett starkt hotat växtsamhälle i Sverige som består av många specialiserade och hotade arter som t.ex. sandnejlika, tofsäxing och sandliljor. Exempel på hur en sandstäpp kan se ut hittas i Figur 1 i den Engelska sammanfattningen. LÄS MER