Sökning: "sofia bastviken"

Hittade 1 avhandling innehållade orden sofia bastviken.

  1. 1. Nitrogen removal in treatment wetlands : Factors influencing spatial and temporal variations

    Författare :Sofia Kallner Bastviken; Karin Sundblad-Tonderski; Jos Verhoeven; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Wetlands; denitrification; macrophytes; nitrogen; nitrification; model; treatment wetlands; potential denitrification; Biology; Biologi;

    Sammanfattning : Decreasing the nitrogen transport from land to surrounding seas is a major task throughout the world to limit eutrophication of the coastal areas. Several approaches are currently used, including the establishment of wetlands, to decrease the transport of nitrogen. LÄS MER