Sökning: "sociologi arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden sociologi arbetsmarknad.

 1. 1. Facklig organisering i tolv länder

  Författare :Anders Kjellberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; department of sociology; sociology; industrial relations; facklig organisering; makt; a-kassa; organisationsgrad; sociologiska institutionen; arbetsplatsorganisation; facklig styrka; sociologi; arbetarrörelse; arbetsmarknad; fackföreningar; fackklubb; partsrelationer; verkstadsklubb; arbetsliv; arbetsgivarorganisationer;

  Sammanfattning : This dissertation is about the development of power relations in the labour market, with special reference to Sweden under Social Democratic rule 1932-1976. The rate of unionisation and coverage of union workplace organisations are used as indicators of union strength. LÄS MER

 2. 2. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet: en sociologisk analys av kvinnornas underordnade position i arbetslivet

  Författare :Ann-Mari Sellerberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbete; Arbetsmarknad; Kvinnor; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Career outcomes in the Swedish labor market : three contextual studies

  Författare :Magnus Bygren; David Grusky; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career development; Labour market; Sweden; Karriär; Arbetsmarknad; Sverige; 1990-talet;

  Sammanfattning : Paper I:Being Different in the Workplace: Job Mobility into other Workplaces and Shifts into Unemployment. This study evaluates contradictory theoretical predictions about the consequences of belonging to a minority in a workplace context. LÄS MER

 5. 5. Sjukskrivningssystemet : Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna

  Författare :Daniel Melén; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work inability; social security system; welfare state; social insurance agency; employment agency; unemployed ill; labor market; residual unemployment; unemployment; absence due to illness; long-term illness; feed back loop; the swedish model; fieldwork; phenomenology; ethnomethodology; looping effect; disability; work ability; den svenska modellen; fältarbete; socialförsäkring; den svenska välfärdsstaten; Välfärd; arbetslösa sjukskrivna; arbetslöshet; sjukskrivning; arbetsförmedlingen; fenomenologi; långtidssjukskrivning; etnometodologi; försäkringskassan; samverkan; dold arbetslöshet; arbetsförmåga; arbetsmarknad; arbetsoförmåga;

  Sammanfattning : In 1997 the number of long-term absences due to illness began and continued to rise in Sweden. Traditional explanations of why this is so have been centered on either blaming the individual or blaming the work environment. LÄS MER