Sökning: "sociolinguistic variation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden sociolinguistic variation.

 1. 1. Återbesök i Eskilstuna : En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Sundgren; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; sociolinguistic variation; langugage change; spoken Swedish; Eskilstuna; morphology; real time; apparent time; panel study; trend study; individual change; generational change; intralinguistic constraints; salience; quantitative analysis; implicational scaling; local integration; social mobility; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; Scandinavian languages - general; Sociolinguistic variation; language change; Nordiska språk - allmänt;

  Sammanfattning : Real-time replications of empirical studies of language use are scarce. This study of language change in real time replicates an investigation of the social variation of spoken Swedish in the medium-sized town of Eskilstuna, using data collected 29 years after the original study. LÄS MER

 2. 2. Varumärket för meänkieli – användningen av h i efterstavelsen i skrift

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Harriet Kuoppa; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Meänkieli; non-initial syllables; metathesis; variation; sociolinguistics; linguistic change; Torne Valley; meänkieli; efterstavelse; metates; variation; sociolingvistik; språklig förändring; Tornedalen; finsk-ugriska språk; Finno-Ugric Languages;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om variation i skriven meänkieli med fokus på variation i ett specifikt drag, h i efterstavelsen (t.ex. saunhaan > sauhnaan 'till bastun'). Tidigare forskning har visat att detta språkdrag påträffas med omfattande variation efter ett särskilt mönster i talspråket (t. LÄS MER

 3. 3. Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

  Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

  Författare :Julia Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; semantisation; grammaticalisation; pragmatic factor; explicit norm; language norm; Russian; stress variant; variation; accentology; Stress; accentuation; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The present doctoral thesis is a study of the problem of "variation" in relation to word stress in Russian adjectives, in both their short and long forms. The stress variation in adjectival forms is investigated from various viewpoints, the main of which is the revelation of the basic processes of stress reorganisation in these groups of words and the establishment of main tendencies of adjectival stress development in contemporary Russian. LÄS MER

 4. 4. Ungdomar och dialekt i Alingsås Young people and dialect in a small town in West Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anna Gunnarsdotter Grönberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; sociolinguistic variation; phonology; dialect levelling; language change; regionalization; urbanization; youth; upper secondary schoo; high school; youth language; sex and gender; geographic mobility; demogeography; lifestyle;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of sociolinguistic variation among students from five municipalities, all attending an upper secondary school in Alingsås, a town of 25,000, northeast of Göteborg, Sweden. The material consists of recorded interviews with 97 students. LÄS MER

 5. 5. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER