Sökning: "socio-vetenskapliga dilemman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden socio-vetenskapliga dilemman.

  1. 1. Att erbjuda och realisera syften : En didaktisk modellering av undervisning om ett socio-vetenskapligt dilemma i naturkunskap

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Niklas Pihl; Uppsala universitet.; [2019]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didactic modelling; socio scientific issues; organizing purposes; collaborative learning; meaning making; didaktisk modellering; socio-vetenskapliga dilemman; organiserande syften; meningsskapanade; Curriculum Studies; Didaktik;

    Sammanfattning : This study is performed as a Didactic Modelling project where a researcher and a teacher work closely together to make use of research findings concerning organizing purposes, content selection and lesson sequencing. The general question in this study is how Didactic Modelling can be used to design, test and adapt a lesson sequence in a Natural Science course (Naturkunskap) in upper secondary school Y11, Y12. LÄS MER