Sökning: "socio-technical debate"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden socio-technical debate.

 1. 1. Bränsle för den moderna nationen Etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Helena Ekerholm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; alternative fuels; ethanol; wood gas; energy policy; controversy; history of biofuels; alternative technology; social constructions of technology; socio-technical systems; political debate; socio-technical debate; history of technology; automotive history.; drivmedel; etanol; generatorgas; gengas; drivmedelsalternativ; biodrivmedel; förväntningar; kontrovers; sociotekniska system; sociala konstruktioner av teknik; alternativ teknik; politik; teknikdebatt; energipolitik; mellankrigstiden; andra världskriget; autarki; socioteknisk debatt; automobilhistoria; motorhistoria; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigate Swedish policy-making concerning promotion of wood gas and ethanol distilled from fermented sulphite lye as domestic fuel alternatives in the Interwar years and World War II. With a departure point in the theories of social constructions of technology (SCOT), the sociology of expectations and Thomas P. LÄS MER

 2. 2. Vessel Traffic Service (VTS) : a maritime information service or traffic control system? : understanding everyday performance and resilience in a socio-technical system under change

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Gesa Praetorius; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vessel Traffic Service; Traffic Management; Cognitive Systems Engineering; Resilience Engineering; Performance Variability; Functional Resonance Analysis Method FRAM ; Technology byts ev till Engineering ; Teknik;

  Sammanfattning : Vessel Traffic Service (VTS) is a shore-side maritime assistance service that supports bridge teams in their safe navigation of port approaches and other areas that present navigational difficulties. The VTS is implemented in national waters and provides vessels with information through transmissions and broadcasts on Very High Frequency (VHF) radio. LÄS MER

 3. 3. Vessel Traffic Service (VTS): a maritime information service or traffic control system?

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Gesa Praetorius; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cognitive Systems Engineering; Performance Variability; Resilience Engineering; Traffic Management; Functional Resonance Analysis Method FRAM ; Vessel Traffic Service;

  Sammanfattning : Vessel Traffic Service (VTS) is a shore-side maritime assistance service that supports bridge teams in their safe navigation of port approaches and other areas that present navigational difficulties. The VTS is implemented in national waters and provides vessels with information through transmissions and broadcasts on Very High Frequency (VHF) radio. LÄS MER

 4. 4. On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Alexandra Nikoleris; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-04]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; förväntningar; socio-teknisk förändring; framtidsbilder; envisioned futures; sustainability transitions; expectations; structure and agency;

  Sammanfattning : Visioner och framtidsbilder efterfrågas ofta för att motivera och inspirera till samhälleliga förändringar. Sådana visioner kan bygga på politisk förändring eller måla upp bilder av teknisk utveckling som hjälper oss att lösa svåra samhälleliga problem. LÄS MER