Sökning: "socio-legal system"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden socio-legal system.

 1. 1. Legal Ideals and Normative Realities - A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Författare :Patrik Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deficient infrastructure.; exploitation; social injustice; social inequality; poverty; child soldiers; rural poverty; urban poverty; system conditions; will; values; norms; socio-legal; Paraguay; UNCRC; normative reality; legal ideals; Child labor; children s rights; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Juvenile law; Rätt rörande minderåriga;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna doktorsavhandling i Rättssociologi handlar om barns rättigheter och barnarbete i Paraguay. Problematiken kring barnarbete i Paraguay är central för avhandlingen och författaren har undersökt samt beskrivit de rättsliga ideal som är tänkta att upprätthålla och stärka det rättsliga skyddet för barns rättigheter. LÄS MER

 2. 2. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Författare :Annika Staaf; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LVM.; Addiction; Human service organizations; Systems theory; Socio-legal; Compulsory treatment and care; Legal security; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande. LÄS MER

 3. 3. Rättssociologiska studier inom området autism. Rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö

  Författare :Annika Pfannenstill; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; use of law; system-based knowledge; experience-based knowledge; knowledge rivalry; Socio-legal perspective; autism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the concept of autism from a socio-legal perspective and to analyze the actual use of law in an area where knowledge rivalry is present, as in the case of autism. The ambition is to illustrate how law reacts to, and deals with, rivalry fields of knowledge within the system of decision-making. LÄS MER

 4. 4. Child sexual abuse in urban Tanzania possibilities and barriers for prevention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Felix Kisanga; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; child sexual abuse; gender; socio-legal system; survivor experiences; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: Child sexual abuse is a global public health and human rights concern. Despite beinga crime in most countries, and with well-known physical and mental health consequences, the majority of sexual offences are not reported. LÄS MER

 5. 5. Caught in the Middle? : Young offenders in the Swedish and German criminal justice systems

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Mareike Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-04-20]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; straffrätt; unga lagöverträdare; criminal law; young offenders; juvenile criminal justice systems; juvenile legal consequences; sentencing; law in action; autopoiesis; socio-legal studies;

  Sammanfattning : How should we respond to a criminal offence committed by a young person? It is obvious that this is a very complex question. Multiple factors play important roles: the offence itself, but also the juvenile’s background in terms of education, socialization, prior convictions, etc. LÄS MER