Sökning: "socio-ekonomiska aspekter"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden socio-ekonomiska aspekter.

 1. 1. Self-perceived oral health, dental utilization and satisfaction with dental care - a longitudinal study in one Swedish age cohort

  Författare :K Ståhlnacke; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Det finns en officiell målsättning om oral hälsa i Sverige, uttryckt i tandvårdslagen som god tandhälsa och god tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Det övergripande syftet med denna avhandling var att analysera tandvårdslagens målsättning från en grupp patienters egna upplevelser och uppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Equality of Access in Health Care

  Författare :Katarina Steen Carlsson; Hälsoekonomi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial and time cost; socio-economic variation; hopsital care; concentration index; consumption possibilities; definition; opportunity; equality of access; equity; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Equality of access may be defined and operationalised in several ways. Paper I, 'Equality of access. Definitions and policy implications', proposes a theoretical outline of possible definitions of equal access, of the policy measures needed to attain equality and of their consequences. LÄS MER

 3. 3. How Personal Networks Shape Business : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Författare :Peter Parker; Socialantropologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The research draws from anthropological work on social exchange and later work on embeddedness in an exploration of how personal networks shape business. The purpose of the research is to contribute to an understanding of how social relations shape economic processes and vice versa. LÄS MER

 4. 4. Climate vulnerability assessment methodology : Agriculture under climate change in the Nordic region

  Författare :Lotten Wiréhn; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Giuseppe Feola; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. LÄS MER