Sökning: "socialtjänst sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden socialtjänst sociologi.

 1. 1. Välviljans variationer : Moraliska gränsdragningar inom brottsofferjourer

  Författare :Anna Rypi; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociology; Criminology; crises; emotion work; voluntary work; crime victim support; interaction; morality; definition process; Care and help to handicapped; Social psychology; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; Sociologi; Kriminologi; Handikappade; vård och rehabilitering; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Voices from within the victim movement express a need for morality to have fixed boundaries between good and evil, right and wrong. However, such a morality is not always easy to define and uphold. It is thought important to consider the victims particular experiences, through another logic and morality than the strictly legally defined. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Med relationen som redskap? : Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 4. 4. Sharing the costs of children : studies on the development of family support in the OECD countries

  Författare :Irene Wennemo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjehjälp; OECD-länder; Sjukförsäkring; Försäkringssystem; Sociala förhållanden; Socialtjänst; Samhälle; Familjepolitik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ungdomsbehandling : Hemmaplanslösning som idé och praktik

  Författare :Thorbjörn Ahlgren; Verner Denvall; Eva Palmblad; Kerstin Söderholm Carpelan; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialtjänst; Ungdomsvård; öppenvård; social barnavård; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: Open-care Treatment of Youth. Home-ground Solutions in Theory and Practice This dissertation is a case study in two parts, which describes how ideas about open-care treatment of youth aged 13-20 years are interpreted and concretized in a local context. The study, i.a. LÄS MER