Sökning: "socialt medvetande"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden socialt medvetande.

 1. 1. Systemmänniskan En studie om människan, automationen och det senmoderna förnuftet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet

  Författare :Daniel Bodén; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Etnologi; Ethnology; automation; culture; technology; social consciousness; reification; material-ity; modernity; late modernity; labour; production; consumption; service; division of labour; automation; kultur; teknik; socialt medvetande; reifikation; materialitet; modernitet; senmodernitet; arbete; service; arbetsdelning;

  Sammanfattning : How did the conformist “organization man” of modern welfare society turn into the restless and flexible market-rational individualist of late-modernity? And what role did technology play in this transformation? Drawing from inquiries like these, this doctoral thesis deals with topics such as technology, culture, and the production of social consciousness. The aim of the study is to elucidate the historical emergence of late-modern reason, visible in the socio-material process of automation. LÄS MER

 2. 2. Shock and Naturalization - An Inquiry into the Perception of Modernity

  Detta är en avhandling från Carl Cassegård, Stjärng.15, 234 31 Lomma

  Författare :Carl Cassegård; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kawabata Yasunari; Murakami Haruki; Japanese studies; literature; Adorno; Benjamin; modernity; critical theory; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In sociology shock is often seen as emblematic of modernity. However, while Benjamin and Simmel famously portray the big city crowd - and by extension modernity itself - as an arena of shock, shock sensations are notable for their absence in depictions of the crowd as well as of modernity as a whole in much contemporary literature. LÄS MER

 3. 3. Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology P.O. Box 114 SE-221 Lund

  Författare :Eva Schmitz; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; collective consciousness; organizing; Social movement; women´s political action;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den andra vågens kvinnorörelse uppstod i Sverige med Grupp 8 1968 under en växande antikrigsrörelse mot USA:s krig i Vietnam. En ny generation kvinnor gick ut på gatorna och krävde fri abort, gratis daghem, organiserade kampanjer mot kvinnors låga löner och sexuell exploatering. LÄS MER

 4. 4. In Between Cultures Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Strääf; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; American literature; capital; economic; cultural; social and symbolic; cultural encounter; Edith Wharton; hybridity; in-betweenness; mimicry; narratology; nineteenth-century literature; twentieth-century literature; otherness; women’s literature; Amerikansk litteratur; Edith Wharton; hybriditet; in-betweenness mellanskap ; kapital: ekonomiskt; kulturellt; socialt and symboliskt; kulturmöte; kvinnolitteratur; 1800-tals litteratur; 1900-tals litteratur; mimicry; narratologi; otherness ”den andre” ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study of how the American author Edith Wharton (1862-1937) in a number of novels and short stories written between 1876 and 1937 depicts cultural encounters between Americans and Europeans, mostly Frenchmen. Chiefly concerned with Fast and Loose, “The Last Asset”, Madame de Treymes, “Les Metteurs en Scène”, The Custom of the Country and The Age of Innocence, each of which articulates ideas relevant to the theme investigated, the thesis also contains a supplementary discussion of The Reef, The Glimpses of the Moon, The Mother’s Recompense and The Buccaneers. LÄS MER