Sökning: "socialt arbete relation"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade orden socialt arbete relation.

 1. 1. Verksamhetsutveckling i socialt arbete : konstruktion och utprovning av en interaktiv modell

  Författare :Anna-Lena Perdahl; Stefan Morén; Christina Segerholm; Eric Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work practice; activity development; interactive research design; documentation; learning; reflection; socialt arbete; verksamhetsutveckling; dokumentation; lärande; reflektion; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The main focus of this thesis has been the activity development of social work practice. The thesis presents the construction of a theoretical frame for developing social work practice; namely, Interactive Activity-Documentation model (IAD), and includes the process of testing and reviewing the model. LÄS MER

 2. 2. Multikulturella visioner : hedersrelaterat våld och socialt arbete i medierna

  Författare :Mikael Lorentzen; Kerstin Gynnerstedt; Tuija Nieminen; Hans Swärd; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Honour violence; Massmedia; Mass media; Newspapers; Pluralism Social sciences ; Hedersrelaterat våld; Mångkulturella samhällen; Socialpolitik Sverige; Socialt arbete i massmedia; Dagstidningar; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie fäster intresset vid de senaste årens ökade uppmärksamhet runt femomenet hedersrelaterat våld. En uppmärksamhet som tagit sig uttryck i exempelvis statliga satsningar och offentlig debatt. LÄS MER

 3. 3. Dialogen i socialt arbete : en studie av socialbyråsamtal i ljuset av modern dialogteori

  Författare :Erik Fredin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Dialogue; dialogue theory; discursive dominance; initiative-response analysis; institutional discourse; perspective analysis; power relation; social work; topic analysis; utterance; Socialt arbete; Samtalsmetodik;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the dialogical encounters that take place between social workcr and client within the social services. The empirical material consists of 21 dialogues, 19 of which wcre recorded at two social welfare offices, one located in the center of Stockholm and the other in a suburb, and two which were recorded at the youth counseling office. LÄS MER

 4. 4. Omsorg som arbete : Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Petra Ahnlund; Stina Johansson; Monica Nordström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly care; care for persons with disabilities; intellectual disabilities; personnel; management; education; work environment; relations.; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Background: At the central administrative level in Sweden, care work is presented as a complex task for which personnel require special qualifications. In elderly care, questions of training and qualifications form the highly topical theme noticed by central actors. LÄS MER

 5. 5. Socialt medborgarskap och social delaktighet : Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

  Författare :Helene Jacobson Pettersson; Jan Petersson; Aleksandra Ålund; Diana Mulinari; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; differentiated universalism; discrimination; social citizenship; social participation; social inclusion; young adults from migrant backgrounds.; ethnicity; lived citizenship; differentierad universalism; enklavisering; etnicitet; etnisk diskriminering; social delaktighet; subjektivt socialt medborgarskap; substantiella sociala rättigheter; unga vuxna med utländsk bakgrund; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how young adults from ethnic minority backgrounds experience social citizenship and social participation. How do they understand their social rights and duties? What are the possibilities and obstacles for their social participation? Based on the background of different studies in Sweden, that usually focus on conditions in bigger cities, this study discusses social citizenship among ethnic minority youth in the context of a middle-sized Swedish town. LÄS MER