Sökning: "socialt arbete migration"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade orden socialt arbete migration.

 1. 1. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag med förhinder. Bemötande av familjer med migrationsbakgrund inom den sociala barnavården

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ing-Marie Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child protection; ethnicity; ethnic minority background; culture; migration; teen-agers; social worker; trust; power; discretion; accountability; empowerment; social work;

  Sammanfattning : Abstract Title: Mission with obstacles. Treatment of families with migration background within the child protection organisation Author: Ing-Marie Johansson Key words: Child protection, etnicity, ethnic minority background, culture, migration, teen-agers, social worker, trust, power, discretion, accountability, empowerment, social work Distribution: University of Gothenburg, Department of social work, Box 720, S-405 30 Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Destabilising Citizenship Practices? : Social work and undocumented migrants in Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Vanna Nordling; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; undocumented migrants; responsibility; acts of citizenship; migration; Socialt arbete; Papperslösa migranter; Ansvarstagande; Medborgarskapshandlingar; Migration;

  Sammanfattning : Globalisation of the economy, as well as movement of people and increasing securitisation of borders, have challenged and to different degrees destabilised forms of national belonging and solidarity. Such developments produce new borders and boundaries, separate citizens from non-citizens and create hierarchies of “deservingness”. LÄS MER

 5. 5. Om patriarkat, motstånd och uppbrott – tjejers rörelse i sociala rum

  Detta är en avhandling från Malmö : Égalité

  Författare :Siv-Britt Björktomta; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patriarchal families; violence; virginity; ethnicity; migration; honour; gender; habitus; symbolic violence; emotion sociology;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on some young girls and their family relations. My aim has been to investigate how some of those girls with foreign background who in media, government documents and project descriptions have come to be categorized as “vulnerable girls in patriarchal families” – what has come to be termed honour-related violence and oppression, HRV – describe their situation themselves. LÄS MER