Sökning: "socialt arbete funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden socialt arbete funktionshinder.

 1. 1. Av egen kraft tillsammans med andra : Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Författare :Maria Klamas; Ulla-Carin Hedin; Rafael Lindqvist; Urban Markström; Högskolan Väst; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk; Social work; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER

 2. 2. Personligt ombud : Social praktik i medicinsk diskurs

  Författare :Ulrika Järkestig Berggren; Jan Petersson; Ritva Gough; Evy Gunnarsson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; case management; personligt ombud; socialt arbete; psykiskt funktionshinder; systemfel; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The objective of this licentiate’s dissertation is the developing occupational role of ‘personligt ombud’ (PO), a case manager for persons with severe psychiatric disabilities. The purpose of PO, put forward by a government’s commission (Psykiatriutredningen) 1992, was to implement a new way of providing support and to coordinate interventions with an aim to improve the life conditions of persons with severe psychiatric disabilities. LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 4. 4. Ideal och vardag : Inflytande och självbestämmande med personlig assistans

  Författare :Lottie Giertz; Kerstin Gynnerstedt; Titti Mattsson; Ole Petter Askheim; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personlig assistans; inflytande; självbestämmande; funktionshinder; LSS; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Personal assistance was introduced in 1994 as part of “LSS”, Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The intention of this assistance is to enable people with severe and extensive impairments to live a “normal life”. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar med funktionshinder : om barn, föräldraskap och familjeliv

  Författare :Marie Gustavsson Holmström; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parents with disability; disabled parents; parenthood; notions on children; family life; cerebral palsy; spinal cord injury; multiple sclerosis; funktionshinder; funktionsnedsättning; föräldraskap; familjeliv; Disability research; Handikappsforskning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : An increasing number of people with disabilities are choosing to become parents. However, several official goverment reports and other evidence points to the fact that parents with disabilities sometimes experience negative bias and distrust of their capacities as parents. LÄS MER