Sökning: "socialt arbete diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden socialt arbete diversity.

 1. 1. Mellan löften om särart och krav på evidens En studie av kunskap och kunskapssyn i socialt inriktade ideella, privata och offentliga organisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Ulf Hammare; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; academisation; professionalization; scientifically produced knowledge; Socialt arbete; akademisering; professionalisering; vetenskaplig kunskap; expertis; evidensbaserad praktik; särart; mångfald; komparerande perspektiv; ideell sektor; privat sektor; offentlig sektor; socialt arbete; Social Work; expertise; evidence based practice; increased diversity; specificity; comparative perspective; non-profit; private; public sector; questionnaire;

  Sammanfattning : Between the Promise of Specificity and the Demand for Evidence – A study of knowledge and the approach to knowledge in socially oriented non-profit, private and public sector organizationsIn the social work field it is possible to identify two parallel processes in time. On the one hand a qualitative developmental process―even towards a form of standardization―where central concepts are academisation, professionalization, scientifically produced knowledge, expertise and evidence based methods. LÄS MER

 2. 2. Mångfald som demokratins utmaning en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitutiion förstår och hanterar kulturell mångfald

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Rúna Í Baianstovu; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; democracy; diversity; social work; moral; culture; solidarity; lifeworld; system; communicative action; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how Swedish society is confronting the democratic challenge of finding ways to integrate individuals and groups with a diversity of cultural and religious beliefs and social practices. The idea that democracy must include all members of society is central in contemporary welfare states. LÄS MER

 3. 3. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 4. 4. Livspusslet : Tid som välfärdsfaktor

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö Univerity Press

  Författare :Uffe Enokson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; time; income; social networks; flexibility; work life balance; restrictions; time-rich; time-poor; time geography; working time policy in Sweden and the European Union; working time regimes; life course perspective; welfare regime; tid; pengar; sociala nätverk; flexibilitet; strategier; tidrika; tidfattiga; tidsgeografi; restriktionsanalys; arbetstidspolicy i Sverige och Europeiska Unionen; arbetstidsregimer; flexicurity; livsförloppsperspektiv; välfärdsregim; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis sheds some light on the duality between time-rich and time-poor living conditions and examines in which way this duality/polarisation paves the way for new patterns of inequality. The purpose is to explore the living conditions of two groups in society: those who are established in the labour force and who experience great demands on their efficiency and educational level and those who are unwanted and who do not have a natural place in the labour market. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

  Författare :Palle Storm; Evy Gunnarsson; Marta Szebehely; Katarina Andersson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nursing home; care work; organizational conditions; gender; race; ethnicity; Sweden; Canada.; äldreboende; omsorgsarbete; organisatoriska villkor; genus; kön; etnicitet; Sverige; Kanada; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Even though nursing home care in Sweden and Canada takes place in different care contexts and utilizes different organisational models, in both countries, the traditional image of an ideal care worker is characterized by femininity and whiteness. However, today, in both countries, the care workforce is becoming far more diverse, with increasing numbers of white men, and non-white women and men. LÄS MER