Sökning: "socialt arbete arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden socialt arbete arbetsmiljö.

 1. 1. Omsorg som arbete : Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen

  Författare :Petra Ahnlund; Stina Johansson; Monica Nordström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elderly care; care for persons with disabilities; intellectual disabilities; personnel; management; education; work environment; relations.; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Background: At the central administrative level in Sweden, care work is presented as a complex task for which personnel require special qualifications. In elderly care, questions of training and qualifications form the highly topical theme noticed by central actors. LÄS MER

 2. 2. Det sociala kriget och kapitalets ansvar : Social ingenjörskonst mellan affärsintresse och samhällsreform i USA och Sverige 1899-1914

  Författare :David Östlund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; social ingenjörskonst; den sociala frågan; arbete och kapital; arbetsmarknadsrelationer; paternalism; välfärdskapitalism; effektivitet; arbetsmiljö; arbetarskydd; social anpassning; ömsesidighet; W.H. Tolman; Centralförbundet för socialt arbete; CSA; den svenska modellen; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Industrial relations history USA Sweden 1899-1914; Working conditions history USA Sweden 1899-1914; Social ingenjörskonst; historia; Sverige; Förenta staterna; Välfärdspolitik; Kapitalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett patientvänligt sjukhus : - exemplet Visby lasarett

  Författare :Barbro Ronsten; Karin Dahlberg; Sofia Almerud Österberg; Birgitta Sidenvall; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environment; care environment; work environment; care constraction work; phenomenology; miljö. vårdmiljö; arbetsmiljö; vårdbyggnation; fenomenologi; Caring sciences; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Brave New Workplace: Disclosing the smart and the dark sides of the alternative office spaces

  Författare :Claudia Manca; Matti Kaulio; Mercedes Grijalvo; Miguel Palacios; Viviane Sergi; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; alternative workplace; workplace flexibility; new ways of working; activity-based work; collaborative space; tensions; paradoxes; space production; social space; alternativ arbetsplats; flexibilitet på arbetsplatsen; nya arbetssätt; aktivitetsbaserat arbete; samarbetsutrymme; spänningar; paradoxer; skapande av rum; socialt utrymme; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Management;

  Sammanfattning : In recent decades, several knowledge work organizations have introduced alternative workplaces (AWs) that are implemented through flexible and collaborative office models. Their rapid diffusion has been prompted by the deterministic assumption that these may influence workers’ relations and behaviors in the office, in a way that is conducive to greater collaboration and adaptive flexibility. LÄS MER

 5. 5. Handslaget : att organisera tystnad : en fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet

  Författare :Anneli Matsson; Marcus Herz; Paula Mulinari; Tommy Jensen; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pragmatisk särbehandling; ostracism; organisatorisk arbetsmiljö; organisationspolitik; socialpolitik.;

  Sammanfattning : Det finns ett påtagligt behov att synliggöra problemet med särbehandling i arbetslivet som ett socialpolitiskt problem. Social utsatthet i arbetslivet har ökat och särbehandling är ett rättsligt reglerat fenomen. LÄS MER