Sökning: "socialsekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet socialsekreterare.

 1. 1. Med relationen som redskap? : Om socialsekreterare, klientarbete och professionalitet i socialtjänsten

  Författare :Jessica Sjögren; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Kerstin Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social workers; social services; social worker-client relationship; professionalism; theorizing; Socionomer; socialtjänst; relationer; klientarbete; professionalitet; teoretisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att belysa hur socionomer talar om relationen och dess betydelse för klientarbete inom socialtjänsten. Relationen mellan socialarbetare och klient beskrivs ofta som ett kärnområde i socialt arbete, som ”praktikens hjärta”, men ämnet är också laddat i det sociala arbetet diskurs. LÄS MER

 2. 2. Lärare, socialsekreterare och barn som far illa : om sociala representationer och interprofessionell samverkan

  Författare :Per Germundsson; Berth Danermark; Mohamed Chaib; Solveig Hägglund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, through use of the theory of social representations, to increase knowledge about the meeting between social workers and teachers, as professional groups, during collaboration with regard to the target group, children at risk. The thesis intends to capture the parties’ perceptions of one another and of that about which they are cooperating, as well as to discuss possible consequences of these perceptions in the context of interprofessional collaboration on children at risk. LÄS MER

 3. 3. Legitimering av tvångsvård : Klienter och deras socialsekreterare om LVM

  Författare :Weddig Runquist; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accounts; social work; substance abusers; legitimacy; LVM; Compulsory care; last resorts; discretion;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation was to examine the legitimacy and the legitimizing of compulsory care for substance abusers according to LVM. For this purpose I have conducted, recorded and transcribed qualitative interviews with 80 clients – taken into such care in spring 2006 – and their social welfare officers when the clients were in compulsory care and then again about six months after its termination. LÄS MER

 4. 4. Mellan klient och rättssystem : Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv

  Författare :Lina Ponnert; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; children and young persons; Compulsory care; parents; neglect and abuse; antisocial behaviour; social workers; assessment; discretion; power; child welfare; Social sciences; legal system; national insurance; Samhällsvetenskaper; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on assessments concerning children and young persons in the Social Services. The aim has been to describe and analyse the compulsory care process from a social worker perspective, and to understand and explain how this affects the practice of child welfare. LÄS MER

 5. 5. Krisgrupper och spontant stöd : om insatser efter branden i Göteborg 1998

  Författare :Tuija Nieminen Kristofersson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; post traumatic stress disorder PTSD; professional and voluntary social work; emergent organizations; professional jurisdiction and abstraction; social network; disaster; collective mourning; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the organized professional process and the spontaneous integrating and unifying process after the discotheque fire in Gothenburg 1998, when 63 young people died. Over a hundred crisis groups and duty centres were opened for the affected people. LÄS MER