Sökning: "socialdemokratin"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet socialdemokratin.

 1. 1. Allianser och Illusioner : Socialdemokratin och konsumtionsbeskattningen

  Författare :Åse Lidbeck; Ulf Mörkenstam; Tommy Möller; Jonas Hinnfors; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; consumer tax; value-added tax; tax exchange; neo-corporatism; distribution policy; Social Democracy; Swedish Trade Union Confederation; The Swedish Model; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : From 1960 and onwards the Swedish tax system has gradually changed from mostly progressive to mostly proportional and heavily dependent on taxation on consumer goods. This dissertation aims to describe and explain the role of Social Democracy in this process by studying the forming and further development of the omsättningsskatt, later transformed to a proper value added tax mervärdesskatt (VAT), from an historical institutional perspective. LÄS MER

 2. 2. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 3. 3. Facklig organisering i tolv länder

  Författare :Anders Kjellberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; department of sociology; sociology; industrial relations; facklig organisering; makt; a-kassa; organisationsgrad; sociologiska institutionen; arbetsplatsorganisation; facklig styrka; sociologi; arbetarrörelse; arbetsmarknad; fackföreningar; fackklubb; partsrelationer; verkstadsklubb; arbetsliv; arbetsgivarorganisationer;

  Sammanfattning : This dissertation is about the development of power relations in the labour market, with special reference to Sweden under Social Democratic rule 1932-1976. The rate of unionisation and coverage of union workplace organisations are used as indicators of union strength. LÄS MER