Sökning: "sociala kontakt"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden sociala kontakt.

 1. 1. Ifrågasatta fäder - Olika bilder av fäder till socialt utsatta barn

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Maria Bangura Arvidsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vulnerable children; Social problems and welfare; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Sociala problem; Fathers called into question; Social Work; Absent Fathers;

  Sammanfattning : This dissertation deals with fathers of children subjected to child welfare investigations. They are "fathers called into question" and their fatherhood is not very much investigated so far. The dominating picture is that the fathers are absent, to their children as well as in research and social work literature. Two Swedish contexts are presented. LÄS MER

 2. 2. Barns och ungdomars bilder av poliser En studie i två lokala sammanhang

  Detta är en avhandling från Kalmar, Växjö : Linneúniversitetet

  Författare :Charlotte Lebeda Henriksson; Ulla Melin Emilsson; Kerstin Johansson; Martin Börjesson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar; polisbilder; föreställningar; erfarenheter; förväntningar; kultursociologi; maktordning; habitus; symboliskt kapital; sociala konstruktioner; socialt arbete; Poliskunskap; Poliskunskap; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : SammanfattningI fokus för denna licentiatuppsats är barns och ungdomars bilder av poliser. Syftet är att beskriva dessa bilder och placera dem i en senmodern samhällelig kontext. LÄS MER

 3. 3. I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Kerstin Svensson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of the relationship between support and control. The purpose is reached by a study of the probation service as an organization and the practical side of its work The thesis is based on two empirical studies. One is a study of records and published texts from the period 1820-2000. LÄS MER

 4. 4. Anbringelse af etniske minoritetsbørn. Om socialarbejderes vurderinger og handlinger

  Detta är en avhandling från Marianne Skytte, Smidstrup Strandvej 75, DK-3250 Gilleleje, Denmark

  Författare :Marianne Skytte; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; Social problems and welfare; ethnic minority children; ethnicity; child protection; foster care; child care; social work; the UN Convention on the Rights of the Child; equal treatment; equality; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : The dissertation studies how social workers ensure continuity in relation to the individual child's background when placing and working with children of ethnic minority background in care. This is studied through 44 sets of case study notes from a foster-care association and interviews with 10 foster-care consultants. LÄS MER

 5. 5. Mellan två samhällen Inflyttat arbetsfolk i Linköping under det förindustriella 1800-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Victoria Nygren; Jan Sundin; Sören Edvinsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 19th century; social change; micro-history; life-course; labourers; family history; migration; health; mortality; the pre-industrial town; nuclear hardship; the social issue; proletarians; 1800-tal; social förändring; mikrohistoria; livskurs; arbetsfolk; familjehistoria; migration; hälsa; dödlighet; den förindustriella staden; kärnfamiljssvårighetshypotesen; den sociala frågan; proletarisering; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka den sammantagna livssituationen för ett begränsat urval individer (en primär kohort av 19 män och en utökad kohort av ytterligare 42 män, det vill säga totalt 61 män) i ett familjesammanhang. Det handlar närmare bestämt om att så långt källorna tillåter söka kvalitativt förstå och karaktärisera socioekonomiska villkor, familjeliv och hälsa, såsom de gestaltar sig i den vardagliga livsföringen och i relation till den specifika tiden och den lokala stadsmiljön. LÄS MER